Foto: Skanska, arkiv Foto: Skanska, arkiv

Förbifart Stockholm riskerar bli 9 miljarder dyrare

Bygget av Förbifart Stockholm riskerar att bli flera år försenat, igen, samtidigt som notan kan stiga med upp till 9 miljarder kronor. Det låter som ett dåligt skämt, men det är konsekvensen av en ny dom i mark- och miljödomstolen. Så inleder Vänsterpartiet Region Stockholm sitt pressmeddelande.

Vänsterpartiet Region Stockholm menar att miljardprojektet Förbifart Stockholm fortsätter att sluka stockholmarnas pengar och resurser och att det stod klart efter en dom den 8 februari, som handlar om en grundvattenläcka i Trafikverkets tunnlar.

Myndigheten tvingas nu enligt domen täta berget ytterligare, vilket kommer att kosta både tid och pengar.
– Vänsterpartiet har sedan starten av projektet varit starkt kritiska till förbifarten och hade vi fått bestämma hade bygget aldrig påbörjats. Vi är väldigt måna om att förbifarten inte blir en ny Hallandsås, och vi är fortfarande beredda att avbryta hela projektet, säger Anna Sehlin (V), oppositionsråd i Region Stockholm.

Samtidigt som samhället lägger enorma resurser på att bygga motorvägar, som kommer att öka bilåkandet och bilberoendet, försenas viktiga investeringar i järnväg och annan kollektivtrafik som vi måste göra för att rädda klimatet, skriver partiet vidare. Det blev nyligen tydligt när ett annat motorvägsbygge, Tvärförbindelse Södertörn, prioriterades före redan klubbade Spårväg syd.

– Förbifarten är gökungen som tränger undan andra jätteviktiga investeringar som vi måste göra för klimatets skull. Det här senaste beskedet bekräftar det vi redan sagt så många gånger: vi måste sluta bygga nya motorvägar och satsa pengarna på kollektivtrafik i stället, säger Anna Sehlin.

Bygget av Förbifart Stockholm borde aldrig ha påbörjats, menar Anna Sehlin (V).

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-12 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Förbifart Stockholm Region Stockholm Vänsterpartiet