AirSave monterad på en BPW styraxel. AirSave monterad på en BPW styraxel.

EU inför obligatorisk däcktrycksövervakning på släp

Att ha koll på däcktrycket sparar såväl pengar som tid och kan förhindra onödiga olyckor. Dessutom har EU-kommissionen bestämt att däcktrycksövervakning på släp ska bli obligatoriskt i år, säger BPW.

Det finns många goda skäl att välja ett däcktryckskontrollsystem som AirSave från BPW. Det sparar däck, bränsle och nerver samt lönar sig redan under det första året, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Nu finns det ytterligare ett bra skäl att beställa ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS) eller AirSave från BPW, nämligen det att EU-kommissionen gör TPMS obligatorisk från mitten av 2022.

TPMS har länge varit lagligt obligatoriskt i många fordonskategorier. De kom först in i lagstiftningen i USA 2008, följt kort därefter av Japan, Sydkorea och sedan 2012 EU.

En ändring av förordningen UN ECE R 141 är planerad till 2022 vilket även kommer att innefatta krav på TPMS för släpvagnar för första gången.

Lagstiftningen kommer att implementeras i två delar. Från och med juli 2022 ska den gälla för alla nya fordonstypgodkännanden och från och med juli 2024 kommer däcktrycksövervakning att krävas för alla nyregistrerade släpvagnar.

UN ECE är ett regelverk för FN:s ekonomiska kommission för Europa och gäller även långt utanför EU:s gränser. Avtalet inkluderar länder som Storbritannien, Ryssland, Turkiet, alla östeuropeiska länder, Sydafrika, Australien och många fler.

UN ECE R 141 anger TPMS exakta funktionsområde. När ett tryckfall på mer än 20 procent eller ett systemfel inträffar, måste föraren få en varning inom tio minuter. Varningen måste kunna ses i förarhytten.
– Det är bra att upptäcka en förlust av tryck medan man kör, men att kunna reglera det automatiskt är ännu bättre, säger Caren Freudenberg, produktchef på BPW i Wiehl.

TPMS handlar inte bara att uppfylla krav. Det handlar också om bra affärssinne.
– Höga bränslepriser har gjort att vi ser en markant ökning av efterfrågan på vårt AirSave-system, säger Caren Fruedenberg.

Caren Freudenberg, produktchef på BPW.
Caren Freudenberg, produktchef på BPW.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-12 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bänsleåtgång Däckslitage Däcktryck Däcktrycksmätning Fordonsekonomi Lastbil Punktering