Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Cabotagerapporter under 2021

Trots att yrkestrafikgrupperna behöver vara fler, hinner de med en hel del otillåtna cabotageärenden. Dessa ärenden tar ofta mycket tid i anspråk. Det kan bli frågan om klampning och väntan innan sanktionsavgifter betalas in och inte minst verbala diskussioner när åkerierna protesterar mot besluten.

Vi har tidigare berättat att yrkestrafikgruppen i Eskilstuna klarade sina mål. Och nu kan vi redovisa statistik från samtliga polisregioner genom Transportstyrelsen.

Totalt rapporterades 370 cabotagetransporter 2021
Region Syd: 147
Region Öst: 54
Region väst: 69
Region Bergslagen: 3
Region mitt: 43
Region Stockholm: 46
Region Nord: 8

Mörkertalet för hur många otillåtna cabotagetransporter som inte påträffades, bör vara högt.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-13 10:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspeltör Cabotagekontroller Polis Transportstyrelsen Yrkestrafikgrupp