Foto: Scania/Proffs/arkiv. Foto: Scania/Proffs/arkiv.

Försvarsmakten har fått tillstånd att utbilda för YKB

Det finns en stor efterfrågan på fler yrkeschaufförer från företag just nu inom motorbranschen. Därför välkomnar Transportföretagen att Försvarsmakten har beviljats tillstånd bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens, avseende grundutbildning 280 och 140 timmar för godstransporter. I detta tillstånd ingår även den kompletterande grundutbildningen på 70 respektive 35 timmar.

Att Försvarsmakten har beviljats tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens både för grund- respektive fortbildning är en fantastiska nyhet och skapar möjligheter för transportnäringen, säger Maria Sjölin Karlsson, regionalt ansvarig kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Med tillståndet får vi fler i Sverige med yrkesförarkompetens och folkförsvaret stärks på väldigt många punkter, bland annat genom tillsammanskänsla och effektivt mångnyttjande av skattemedel, allt detta gagnar robusthet i transportsektorn i alla olika faser.

Fokus från Försvarsmaktens sida har varit ykb samt CE till värnpliktiga förare av tung lastbil med tungt släp.
– Den stora poängen med detta är det civila meritvärde vilket skapar anställningsbarhet, samt vilket i sin tur har många bonuseffekter som samtyliga höjer den operativa krigsdugligheten, säger Magnus Karnefors, HR-strateg och ansvarig för civilt meritvärde på Högkvarteret i Försvarsmakten.

I och med att färdigutbildade individer i stort antal kommer ut på marknaden skapar detta nya möjligheter.
– Detta möjliggör ett ännu närmare samarbete mellan bransch och Försvarsmakten och gynnar även den enskilde individen som efter sin militära grundutbildning blir mer gångbar på den civila arbetsmarknaden. Och detta i ett sammanhang där det råder stort rekryteringsbehov av lastbilsförare, säger Maria Sjölin Karlsson.

Vad är det som är så speciellt med detta? Försvarsmakten har ju alltid utbildat förare. Militära trafikförordningen har täckt stora delar av behoven tidigare, det vill säga att framföra fordon i en militär kontext.Däremot så krävs ykb enligt lag för att få framföra lastbil i någon form av näringsidkande verksamhet. Eleven måste vara 21 år eller äldre, våra värnpliktiga är i ett stort antal yngre än så.

Det återstår en del administrativ hantering innan Försvarsmakten kan köra fullt ut. Intresset från olika parter är mycket stort och det är många frågor kring flöden och samarbeten, inte minst med näringslivet som är uppe på bordet nu.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-11 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist Försvarsmakten Transportföretagen Utbildning YKB