SSAB om Samskip Sia-domen: Inga kommentarer

SSAB hör till en av Samskips kunder vars gods figurerat i transporter som blivit inblandade i otillåtna cabotage. Samskip har förklarat sin inställning till hur kombidirektivet ska tolkas, men kammarrätten ger i sin dom Transportstyrelsen rätt. Vi vill veta hur SSAB ställer sig till domen.

När kammarrättens dom kommer i Samskip Sia-ärendet, tar vi kontakt med några av Samskips stora kunder. Först ut med att snabbt svara är Arctic Paper i Grycksbo vars transport utgör grunden för kammarrättens beslut. Arctic Paper säger att de kommer att kräva en utförlig rapport av Samskip.

Efter att vi publicerat den artikeln, får vi kännedom om att Samskip svenskregistrera ett större antal fordon och sedan kan vi berätta att Samskip skrivit på ett utstationeringsavtal med Transportarbetareförbundet i samband med det förklarar Samskip en avsikt att framledes etablera Samskip Sia i Sverige och att förarna ska vara anställda av det bolaget.

Därefter kommer Ikeas svar på våra frågor in där de säger att de känner till domen, men konstaterar att det finns otydligheter i hur kombidirektivet ska tolkas. Deras uppförandekod för leverantörer, IWAY, innehåller tydliga och strikta krav på att underleverantörerna ska följa internationell och nationell lagstiftning.

Vi inväntar SSAB:s svar på huruvida de känner till domen, hur de ställer sig till den och om den föranleder SSAB att agera på något sätt. Svaret blir kort.
– SSAB uttalar sig inte i specifika fall, men vi eftersträvar alltid att följa de lagar och regler som finns och kräver detsamma av våra leverantörer, säger de.