Till vänster syns den lettiska dragbilen som efter att ha låsts upp smet från notan. Till höger det polska ekipaget som nämns i texten.

Klampades, låstes upp – och smet från notan

Lördagen den 13 november befinner sig Helsingborgs yrkestrafikgrupp på en parkeringsficka utmed riksväg 24 i närheten av Röke. Bilinspektörerna Daniel Ferm och Tommy Berg tar in en lettisk dragbil med lettisk trailer. Ekipaget har lastat tompallar i Göteborg och är på väg till kunden i Hässleholm.

Vi talar med Daniel Ferm som säger att föraren visar upp dokument på en inkommande internationell last som lossats till fullo, men därefter börjar det halta. Dragbilen har, innan lördagens kontroll, lastat på östra sidan av Sverige och kört till Trollhättan och då den sträckan är för lång för att rymmas inom kombidirektivet kan inte det undantaget åberopas.

Att den pågående transporten landar i ett otillåtet cabotage beror på brister i dokumentationen.
– För att ett utländskt ekipage ska kunna utföra nationella transporter i en EU-medlemsstat måste transportdokumenten uppfylla de tydligt angivna kriterierna. I det aktuella fallet är dock dokumentationen efter den inkommande transporten mycket bristfällig, säger Daniel Ferm.

Då kommunikationen med föraren inte fungerar, talar bilinspektörerna med åkeriet som inte alls kan förstå varför situationen uppstått. Speditören bistår med bokningsorderna för transporterna. Åkaren skickar gps-koordinater på hur fordonet har rört sig trots att det inte är det som är problemet.
– Åkaren kan inte ta till sig att det handlar om dokumentationsbrister. Utan rätt information i dokumenten kan vi inte se om det lastats, lossats eller något annat oavsett gps-koordinaterna, säger Daniel Ferm.

Åkaren informeras om att dragbilen klampas i väntan på att sanktionsavgiften ska betalas och då upphör kommunikationen.

Tidigt på måndagsmorgonen den 15 november måste klampen låsas upp eftersom de tillåtna 36 timmarna förflutit och polisen informerar om att upplåsningen inte betyder att dragbilen får köras därifrån innan pengar kommer in.
– Någon respekt för myndighetsbud verkar dock inte finnas eftersom ekipaget senare försvinner från platsen, säger Daniel Ferm.

Transportstyrelsen har informerats om smitningen och nu återstår att se om ekipaget fastnar i någon annan av polisens kontroller framledes. Vi har tidigare berättat om hur en ”smitare” fick krypa till korset tack vare godsmottagarens insatser, men hur det kommer att gå denna gång återstår att se.
– Att en smitare senare tar kontakt med polisen för att göra rätt för sig är vad jag erfar oerhört sällsynt och kräver att fler engagerar sig, avrundar Daniel Ferm.

Något smidigare går det att hantera ett polskt trailerekipage som tisdagen den 16 november tas in på Långeberga i Helsingborg. Ett däck på trailern är så slitet att korden syns och däckjouren får kallas ut för att byta det. Lastsäkringen är undermålig och måste också förbättras på plats.
– Dessutom är färdskrivaren obesiktigad så efter de första bristerna rättats till, blir nästa destination ett besiktningsorgan, avrundar Daniel Ferm.
Föraren betalar böterna om 6 500 kronor på plats.