Marcus Hallberg, transportchef på Nowaste, är mycket glad över att de kunnat göra skillnad.

Åkeriet som ”smet från notan”, fick krypa till korset

Ekipaget klampas, låses upp efter 36 timmar och försvinner – till lossningsplatsen. Där finns bilinspektör Tommy Berg och dokumenterar. Vi kontaktar godsmottagaren och sätter igång en process som slutar med att åkeriet måste ”krypa till kors” och betala sanktionsavgiften. Tack Lantmännen, tack Bolist och tack Nowaste.


Det litauiska ekipaget stoppas den 7 juni av yrkestrafikgruppen i Helsingborg. Transporten i sig är korrekt, men detsamma gäller inte dokumentationen. Det kan tyckas ”petigt” med vad som måste stå i dokumenten, men det är bestämt av EU vad som ska stå i dokumenten för att såväl fordon som gods ska kunna spåras. I detta fallet fallerar det både på den inkommande och den pågående transporten.

Ekipaget klampas högljudda protester från åkeriet. Efter 36 timmar låses klampen upp – och ekipaget försvinner från platsen, men bilinspektör Tommy Berg som inte är i tjänst, finns i Munka-Ljungby dagen efter och beger sig till platsen och finner mycket riktigt ekipaget hos Lantmännen dit godset ska.

Lantmännen i Munka-Ljungby skickar Proffs artikel om händelsen till Bolist (Mestergruppen) varifrån de beställt godset. Bolist agerar snabbt vilket leder till att åkeriet den 16 juni faktiskt betalar sanktionsavgiften om 40 000 kronor.

Bilinspektör Mazen Al-Asam berättar att han den 15 juni fick ett mejl från Nowaste som sköter Bolists transporter. De ifrågasatte inte polisens beslut.
– Som jag förstod det har det inte hänt förut att ett utländskt åkeri som smitit ändå har betalat sanktionsavgiften i efterhand, säger Mazen Al-Asam och tillägger att han fick en känsla av att Transportstyrelsens var förvånade.

Vi kontaktar åter Lantmännen i Munka-Ljungby för att berätta att deras agerande fått effekt, något de blir mycket glada över att få höra. Det är emellertid fler som ska dela på berömmet och det är Bolist som i sin tur hänvisar till Nowaste.

Nowaste är en 3PL-aktör (tredje partslogistik) med säte i Helsingborg, berättar transportchef Marcus Hallberg och tillägger att de flesta kunder använder dem för lagerlogistik.
– Några av vår astörre lagerlogistikkunder använder oss även som partner för transport från våra lager till kundernas köpare av varorna. Fallet i artikeln gäller en av kunderna Nowaste även har transportuppdraget åt, säger han.
Nowastes största kund, Mestergruppen (varumärket är Bolist) är numera den största bygghandelskedjan i Sverige.
– Både vi och Mestergruppen är måna om att ”rätt från början” ska genomsyra våra verksamheter och jobba aktivt med avvikelser vid de tillfällen avvikelser uppstår, säger Marcus Hallberg.
I deras avtal och likaså avtalet med berörd leverantör, tar upp som krav att om det blir fel, ska eventuella böter och sanktionsavgifter ovillkorligen betalas, annars ses det som ett avtalsbrott.

Fredagen den 11 juni strax innan lunch, nåddes Nowaste av information från Mestergruppen som i sin tur fått information från Lantmännen i Munka-Ljungby, att en transport de köpt blivit stoppad av polis och att det landat i ett misstänkt otillåtet cabotage samt att åkeriet ålagts en sanktionsavgift som åkeriet inte betalat.
– Vi tog omedelbart kontakt med leverantören och fick då bekräftat att en av deras underleverantörers fordon transporterat vår last och hade mycket riktigt fastnat i en kontroll och blivit klampad av orsakerna som finns beskrivna i artikeln Proffs skrev, säger Marcus Hallberg.

Precis som poliserna konstaterade vid kontrollen, var transporten i sig korrekt, men inte dokumenten.
– Vi gjorde egna efterfrågningar och kunde konstatera att leverantören hade brustit i att ha samtliga fraktdokument i ordning enligt de krav som EU-direktivet ställer. Det saknades datumangivelse och fordonets registreringsnummer på några av handlingarna som varit gällande före vår transport utfördes, säger Marcus Hallberg.
Med anledning av det kunde man inte i enlighet med regelverket bevisa för Polisen på kontrollplatsen att man inte utfört en laglig cabotagetransport.

Under fredag eftermiddag den 11 juni, skickade åkeriet all dokumentation som fanns tillgänglig.
– Genom de fraktdokument och tulldokument åkeriet skickade samt GPS data som visade på hur fordonet hade rört sig, bedömde vi att det fanns en logisk rutt som inte stod i strid med cabotageregelverket, säger Marcus Hallberg.
De kontaktade åter åkeriet och gav sin syn på saken, men meddelade samtidigt att det inte förändrar de böter som utfärdats.
– Sanktionsavgiften måste betalas oavsett hur vi såg på händelsen då bristerna i dokumentationen inte kunde förbises, säger Marcus Hallberg.

Tisdagen den 15 juni tog Nowaste kontakt med bilinspektören som utfört kontrollen i syfte att lyssna av vad som hände utifrån myndighetens perspektiv och samtidigt lära sig utifrån det.
– Vi fick då information om att sanktionsavgiften inte hade betalats varpå vi omedelbart tog ny kontakt med vår leverantör där vi ifrågasatte om betalningen skett samt informerade att sanktionsavgifterna ska betalas oavsett vad man tycker., säger Marcus Hallberg.
Under förmiddagen onsdagen den 16 juni återkopplade leverantören med information om att sanktionsavgiften till fullo erlagts.

Tillbaka till Lantmännen i Munka-Ljungby. Om en liknande situation skulle uppstå igen, kommer ni att lossa godset då?
– Nej, är det tydliga svaret Lantmännen i Munka-Ljungby ger och det är även Nowaste inställning.