Bring: "Det är åkeriets ansvar att föraren fyller i dokumenten korrekt."

Bring: Transporten korrekt utförd, men fel i dokumenten

Den 7 oktober är yrkestrafikgruppen i Eskilstuna i arbete och i Malmköping stoppar de ett ekipage som tillhör Bring. Dragbilen som utför transporten tillhör ett danskt åkeri som även har etablerat sig i Slovakien där också den aktuella dragbilen är registrerad medan föraren är från Ukraina. Kontrollen kommer att kosta åkeriet 40 000 kronor.

Trailern dragbilen har med sig in från Norge är lastad med gods som har slutdestination i Tyskland. Föraren kör trailern till Trelleborg där den ställs av för vidare transport till Tyskland. Därmed har transporten inte fullföljts och i sin helhet lossats med den aktuella dragbilen, något som måste göras innan undantaget cabotagetransporter får användas. Därför blir det, när dragbilen sedan kopplar en ny trailer i Trelleborg, ett otillåtet cabotage.

Vidare är dokumentationsbristerna många och uppenbara. Det går helt enkelt inte att spåra transporterna som gjorts och av vem samt var enheter hämtats och lämnats eller lossats.

Trailern dragbilen hämtar i Trelleborg lossas i Västerås och ställs sedan av i Eskilstuna där dragbilen kopplar en ny trailer som lossas inom Eskilstuna. För detta hävdas kombitransport, men även här brister det i dokumentationen då det bland annat inte står var enheten hämtats.
– Men oavsett allt detta har det redan då föraren ställde av trailern till Tyskland och sedan i Trelleborg kopplade en ny trailer, blivit ett otillåtet cabotage, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

Kommunikationen som förs sker mellan bilinspektören och föraren. Det danska åkeriet förstår inte vad de gjort för fel och då skickar Patrick Zetterberg regelverket till åkeriet som tackar och säger att regelverket kan de.
– Men så är uppenbart inte fallet, säger Zetterberg.

Ekipaget, vars trailer är tom, klampas och låses så småningom upp, men står kvar till lördagen den 9 oktober då åkeriet presenterar ett kvitto på inbetald sanktionsavgift.

Vi kontaktar Bring för att höra hur det kunde bli såhär fel. De berättar att de för sina gränsöverskridande transporter använder bland annat det aktuella åkeriet som i det här fallet har kört en last med slutdestination Tyskland från Norge och levererat den till en färja i Trelleborg.
– Efter att ha fått tillgång till de dokument chauffören hade i bilen samt pratat med åkeriet, kan vi tydligt se att detta är ett rent dokumentationsfel. Transporten har utförts korrekt, men dessvärre inte dokumentationen, säger Bring.

Bring förklarar att chauffören inte har fyllt i fraktsedeln på ett korrekt sätt. Bland annat saknas företagsinformation samt när och var chauffören har hämtat och levererat godset. Bring har kontakt med åkeriet för att se till att fraktsedeln blir korrekt ifylld och att det inte ska ske igen.

Bring understryker att det för dem är otroligt viktigt att allt går rätt till, och man gör titt som tätt både anmälda och oanmälda kontroller för att se till att de transportörer som anlitas, följer gällande lagar och regler.
– Inför transporten har vi instruerat åkeriet i fråga och sett till att de har alla nödvändiga dokument för att följa internationella lagar och regler. Åkeriet är ansvarigt för för att chauffören fyller i dokumenten på ett korrekt sätt. Efter den här händelsen kommer vi att gå igenom rutinerna på nytt med våra underleverantörer, avrundar Bring.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-13 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Bring Cabotagetransport Dokumentbrister Klampning Kombitrafik Polis Sanktionsavgift Transportstyrelsen