Lättlastaren som initierade Thomas Morells interpellationsfråga.

Interpellation av Thomas Morell (SD):

Överlastade lättlastare följden av ”verkningslöst beställaransvar”

Den överlastade ”lättlastaren” som Proffs skrev om den 29 oktober blev droppen för Thomas Morell (SD). I en interpellation med adress Tomas Eneroth (S) vill han ha svar på om infrastrukturministern tänker skärpa tonen mot beställarna. Orsaken till de ständigt återkommande artiklarna om kraftigt överlastade fordon är enligt Morell att det aldrig blir några konsekvenser för beställaren.Den 29 oktober publicerade Tidningen Proffs en artikel om en lätt lastbil med 697 procents överlast. Det polskregistrerade fordonet var ursprungligen registrerat för en högsta totalvikt på 7 200 kilo, men som efter ett ägarbyte hade ”vägts ner” till 3 500 kg vilket förklarar den gigantiska procentsatsen.

Fordonet som Morell exemplifierar var ursprungligen en lastbil registrerad för en högsta totalvikt på 7 200 kg. Det polskregistrerade fordonet hade blivit omregistrerat till en lätt lastbil. I och med denna förändring blev fordonet kraftigt överlastat enligt nuvarande registrering.

Thomas Morell pekar på såväl trafiksäkerhetsrisker som på effekter som snedvrider konkurrensen. Han menar att anledningen till att den här typen av utländska transporter har blivit så vanliga på senare tid, är att åkerier vill komma undan kravet på tillstånd för yrkesmässig trafik i internationell trafik.


Likaså finns det idag
inga krav på färdskrivare i lätta lastbilar, ej heller omfattas förarna i de utländska lättlastarna av den svenska vilotidsförordningen. ”Förarna kör bokstavligt talat dygnet runt.”, skriver Morell. ”Att situationen allvarligt påverkar trafiksäkerheten behöver väl knappast påpekas”, tillägger han.

Orsaken till missförhållandet står att finna i att beställaren inte riskerar att straffas. Beställaransvaret når aldrig hela vägen fram, menar Morell.

Han konstaterar att ”det behövs åtgärder här och nu. Det räcker inte med en utredning, utan nu krävs snabba och kraftfulla åtgärder för att skärpa beställaransvaret. Det måste bli kännbara straff när man inte tar sitt ansvar vid beställning av transporter.”.

Interpellationsfrågan till Tomas Eneroth lyder:
Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att skärpa beställaransvaret?

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-04 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Interpellation Överlast Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Tomas Eneroth