Tomas Eneroth

Listar alla artiklar taggade med: Tomas Eneroth

”Vägkontroller viktiga för att stoppa grovt kriminellas flöden”

Riksdagsledamot Pia Nilsson (S) engagerar sig för transportbranschen och yrkestrafikgrupperna. Hon är också den politiker som krävde svar på vart de 100 ”cabotagemiljonerna” tagit vägen. Nu har hon åter varit på plats och följt Västerås yrkestrafikgrupps arbete och ser att hur effektivt de än arbetar, känner de sig otillräckliga då det saknas såväl personal som ändamålsenliga kontrollplatser.

Thomas Morell (SD):

”Högt bränslepris banar väg för olaglig och oseriös transportverksamhet”

Sedan nyår har sverigedemokraten Thomas Morell hunnit med att lämna in tre interpellationer. Två till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och en till energiminister Khashayar Farmanbar (S). Frågorna gäller allt från snöröjning till höga bränslepriser.

Expo2020 – ett skyltfönster för svensk hållbar transportomställning

Just nu under den 11 och 12 januari besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Förenade Arabemiraten (UAE) och då världsutställningen Expo2020 i Dubai. Han säger: ”Vi ska visa omvärlden att det går att ställa om transportsektorn och samtidigt skapa framtidens jobb.”

Interpellation

Entreprenörers minskande intresse för snöröjning

Ännu ett vinterhalvår har gått med en vinterväghållning som lämnat mycket att önska och vinter är ännu inte slut. Detta föranleder riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att åter lyfta ämnet i en interpellationsdebatt. På svarandesidan står infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Thomas Morell (SD):

”Trafikverkets infrastrukturplan har stora brister”

Den 30 november presenterade Trafikverket sin infrastrukturplan för åren 2022–2033 och kritiken från olika håll har inte låtit vänta på sig. Thomas Morell: ”Man kan konstatera att planen har stora brister. Underhållsskulden kommer fortsatt att växa och man skriver i klartext att man inte kan bromsa nedbrytningen av vägnätet.”

Morell (SD) om höjningen av sanktionsavgiften: ”Kaffepengar”

Sanktionsavgiften för att ha brutit mot cabotagereglerna höjs från 40 000 till 60 000 kronor. Sverigedemokraten Thomas Morell menar att det ”kan uppfattas som en kraftfull höjning”, men att det i enligt hans uppfattning ändå handlar om ”kaffepengar”.

Trafikutskottets ordförande efterlyser vägslitageavgift

Trafikutskottets ordförande, Jens Holm (V), har via en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), ställt frågan om ministern avser att ta initiativ till en vägslitageavgift på tunga transporter. En överenskommelse mellan Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen borde enligt Holm innebära att allt är ”klappat och klart” för regeringen att införa den avståndsbaserade avgiften.

Regeringen backar om gasbilar – ska fortfarande vara miljöbilar

Regeringen kommer inte gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det är beskedet efter avslutad remissrunda, tillsammans med redan aviserade förändringar i budgeten av klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen. Därmed kommer gasbilar fortsatt kunna upphandlas av statliga myndigheter.

Verbala tics hjälper inte branschen

Det var inte utan att morgonkaffet höll på att fastna i halsen en söndag i mitten av oktober. I en debattartikel i GP förklarar infrastrukturminister Tomas Eneroth att han och hans kollegor i regeringen ”har genomfört åtgärd efter åtgärd för bättre villkor för yrkesförare”. Förvisso har man från regeringens sida haft ambitioner att förbättra, men frågan är om åtgärderna har varit så framgångsrika att det är något att basunera ut i dagspressen?
Jag står på en av polisens kontrollplatser och kliar mig i håret. Vad är det som har blivit bättre?

Avsaknad av alkobommar upp till debatt i riksdagen

Trafikverket fick av regeringen i uppdrag att installera alkobommar i våra hamnar, men pandemin försvårade uppdraget. Trafikverket har föreslagit en fortsättning, men från politiskt håll är det tyst. Nu kommer frågan att aktualiseras i en interpellationsdebatt och kanske det leder till att Trafikverket får svar på sina lagda förslag till fortsättning av uppdraget.