Speditören är inte misstänkt för något brott, men förarens brott mot kör- och vilotiderna utomlands renderar i en sanktionsavgift istället för böter. Det innebär att bilinspektören kan agera utan polis. Foto: Roger ogemar

Vecka 31 i Västerås gav klirr i statskassan

Varje vecka arbetar våra trafikare ute på våra vägar. Varje dag skulle vi kunna skriva om oegentligheter de påträffar i sitt arbete. Det förhållandet är sorgligt och vi undrar när den dagen kommer, då vi under en vecka inte får någon överträdelse att skriva om.

Veckan inleds måndagen den 30 juli då västeråsstyrkan ska bestå av tre personer i tjänst.
– Men, en av dem är sjukskriven och en annan kommenderad till IGV, alltså
ingripandeverksamheten, vilket gör att jag blir ensam kvar i tjänst, säger bilinspektör Roger Ogemar. En bilinspektör kan på plats endast utfärda sanktionsavgifter. För böter krävs en polisman.

Meca Tunga Delar

Under måndagen kontrollerar Ogemar tre utländska trailerdragare samt ett svenskt bil- och släpekipage. Sistnämnda var både fel- och överlastat.
– Det vägde drygt 29 ton med ett boggitryck på 21,5 ton, säger han.
Eftersom ingen polis finns på plats, blir det ett kontorsföreläggande vilket innebär att uppgifterna tas på plats och sedan skriver en polisman en ordningsbot som skickas hem till den rapporterade, i detta fallet en bot på 4000 kronor eftersom föraren erkänner brottet. Åkaren får en överlastavgift på 13 600 kronor. Omlastning görs innan fortsatt färd.
VBG onspot

Tisdagen den 31 juli, har Ogemar fått förstärkning av två poliser. De har även en polisaspirant att ta hand om. Sex tunga fordon samt en utländsk lättlastare expedieras.
– Lättlastaren är överlastad, saknar lastsäkring samt körs utan tillstånd, säger Ogemar. Resultatet blir en anmälan om olaga yrkesmässig trafik för åkeriet, beställaransvar för speditören samt ordningsbot om 4 750 kronor för föraren för överlasten och lastsäkringen.

Onsdagen den 1 augusti, har de samma personalstyrka och hinner kontrollera fyra
transportenheter. Denna gång inbringar ett misstänkt cabotageärende 40 000 kronor i
sanktionsavgift.
– Föraren saknar YKB, vilket rapporteras till åklagare för vidare hantering och speditörenrapporteras för beställaransvaret, säger Ogemar.

TRP

En förare av ett annat ekipage får 3 000 kronor i böter för brott mot kör- och vilotiderna och ytterligare en förare rapporteras för samma förseelse av lindrigare art, men gjord i utlandet, vilket kostar 1 500 kronor i sanktionsavgift.
– Föraren säger att han inga pengar har, varför vi klampar ekipaget, säger Ogemar.
Dagen efter kan föraren betala sanktionsavgiften.

Torsdagen den 2 augusti, är ytterligare en polis i tjänst. De kontrollerar sju transporter som ger enordningsbot på 4 000 kronor, en sanktionsavgift på 2 500 kronor för kör- och vilotider för två förare samt en ordningsbot om 3 000 kronor för obetald vägavgift.
– Under eftermiddagen kom Pia Nilsson (s) och infrastrukturminister Thomas Eneroth (s), påbesök, säger Ogemar. Vi visade hur kontrollerna görs och lade fram de önskemål om förbättringar vi vill ha.

Fredagen den 3 augusti är det två poliser, en bilinspektör samt en aspirant. Dagen avslutas efter att
sju transporter kontrollerats. Dagen resulterar i en ordningsbot om 2 500 kronor för kör- och
vilotiderna.

TRP

Under veckan har tre till fyra tjänstemän haft fullt upp med att kontrollera och rapportera 28 transporter. Totalsumman landar på 78 850 kronor.
– Jag undrar hur många som under tiden passerade bakom ryggen på oss, säger Ogemar.

Sanktioner betalas alltid på plats. Böter tas ut på plats om det inte är svenska förare eller förare från länder där samarbetsavtalet med Kronofogden fungerar, förklarar Ogemar. Dessutom kan ytterligare böter tillkomma i de ärenden som åklagaren just nu tittar på, något åklagaren enligt Ogemar ser ljust på.

Hultsteins

Ogemar summerar veckan som framgångsrik, semestertider och manfall till trots.
– Samtidigt är detta en av få veckor som vi fått hålla på med kontroller av yrkestrafik istället
för att tas i anspråk för tekniska undersökningar, andra projekt, stötta ordningen eller delta
på idrottsevenemang, sammanfattar bilinspektör Roger Ogemar.

Av proffs

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-14 16:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Kör- och vilotider Ogemar Överlast Sanktionsavgift Västerås YKB