YKB

Listar alla artiklar taggade med: YKB

   Yrkesförarna utgör en betydande del av trafikmiljön och har rätt att kräva en god utbildning för att ha en möjlighet att bidra till nollvisionen och vidhålla en trygg och säker arbetsmiljö," säger Jussi Ståhl, inspektör vid Transportstyrelsen.

Här är utbildningsföretagen som får sina tillstånd återkallade av Transportstyrelsen

Transportstyrelsen återkallar fyra utbildares tillstånd för utbildning i yrkesförarkompetens (YKB). Brister i både kvalitet och dokumentation ligger bakom besluten. "Utbildningarna lever inte upp till de krav som finns. Det riskerar att få konsekvenser för förarna. I förlängningen handlar det om både säkerheten i arbetslivet och trafiksäkerheten i stort", säger Jussi Ståhl, inspektör vid Transportstyrelsen.
Hur långt kan man hävda att: "Jag visste inte..."?

Körde utan YKB – frias

Your Image Description
En chaufför påträffas vid en kontroll med att köra utan giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) och tingsrätten går på Polismyndighetens linje, men det gör inte hovrätten som friar chauffören då man menar att åklagaren inte kunnat styrka uppsåt i handlingen. Frågan om uppsåt återkommer inte bara i detta fall utan även i exempelvis utförsel av stöldgods varför frågan om uppsåt är av stor betydelse. Var går gränsen för att trovärdigt kunna säga: ”jag visste inte att…”?