DEBATTARTIKEL
I det aktuella fallet fanns ett ypperligt tillfälle att visa vad beställaransvaret betyder. I stället lades ärendet ner. I det aktuella fallet fanns ett ypperligt tillfälle att visa vad beställaransvaret betyder. I stället lades ärendet ner.

Hög tid för särskild kontrollverksamhet för yrkesmässig trafiken

Anläggningslastbilar byts ut mot traktorer som är klassade som lantbrukstraktorer. Transporterna stoppas av Eskilstunas yrkestrafikgrupp som rapporterar traktorernas ägare, chauffören samt beställaren av transporterna. Trots gediget utredningsarbete lägger åklagaren ner ärendet, enligt uppgift på grund av att uppsåt för gärningen saknas. ”Det är hög tid för en särskild kontrollverksamhet för den yrkesmässiga trafiken”, skriver riksdagsledamot Thomas Morell (SD) i sin debattartikel.

Han fortsätter. Återigen har vi kunnat läsa en artikel där olagliga traktortransporter kan utföras utan några som helst åtgärder från rättsväsendet. Det är givetvis inte min roll som riksdagsledamot att sköta rättsväsendets uppdrag, däremot är jag i min fulla rätt att uttrycka min djupa förvåning över hanteringen i detta ärende.

Vi gör nu tillsammans med regeringen en stor omläggning av rättspolitiken för att återupprätta tryggheten i Sverige. För att genomföra den omläggningen gör vi historiska satsningar på rättsväsendet. Sammanlagt beräknas rättsväsendet växa från 69 till 90 miljarder kronor mellan år 2023 och 2026, en ökning med 21 miljarder kronor.

I ljuset av detta blir hanteringen som beskrivs i den av Proffs publicerade artikeln rörande traktortransporter en uppenbar risk att skada förtroendet för våra rättsvårdande instanser.

Det är sannerligen inte lätt för den vanliga medborgaren att hänga med i myndighetssveriges irrfärder. Den ena myndigheten lägger ner vad som kan synas uppenbart grova brott samtidigt som en annan myndighet skriker sig hes över bagatellartade överträdelser. En obalans som kan få vem som helst att tvivla på en av våra mest grundläggande principer – likhet inför lagen.

Det är inte första gången åklagarna lägger ner vad som förefaller solklara fall och placerar polisens rapporter i ”runda arkivet”. För mig signalerar det flera saker, men framför allt signalerar det ett kompetensproblem hos myndigheten.

Ända sedan tiden när jag arbetade på trafikpolisen hade vi samma problem med åklagare, trafikärenden betraktades som ”skitsaker”. Vad som missas i sammanhanget är att denna inställning och agerande ger de kriminella ständiga frikort genom rättssystemet – nu är det dags att sätta ner foten.

Det är hög tid att bygga upp en ny kontrollverksamhet med kompetenta tjänstemän hela vägen från kontrollplatsen till domstol. Sverige har inte råd med ett system där kriminella lever helt ostört samtidigt som myndigheterna jagar ”skitsaker” för att lyfta statistiken.

Det är dags att sjösätta en särskild kontrollverksamhet för den yrkesmässiga trafiken.
Det vinner hela samhället på, men framför allt, vi bromsar de kriminellas framfart i vårt samhälle.

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande i Trafikutskottet
Riksdagsledamot