Beställaransvar

Listar alla artiklar taggade med: Beställaransvar

DEBATTARTIKEL
I det aktuella fallet fanns ett ypperligt tillfälle att visa vad beställaransvaret betyder. I stället lades ärendet ner.

Hög tid för särskild kontrollverksamhet för yrkesmässig trafiken

Anläggningslastbilar byts ut mot traktorer som är klassade som lantbrukstraktorer. Transporterna stoppas av Eskilstunas yrkestrafikgrupp som rapporterar traktorernas ägare, chauffören samt beställaren av transporterna. Trots gediget utredningsarbete lägger åklagaren ner ärendet, enligt uppgift på grund av att uppsåt för gärningen saknas. ”Det är hög tid för en särskild kontrollverksamhet för den yrkesmässiga trafiken”, skriver riksdagsledamot Thomas Morell (SD) i sin debattartikel.
Genrebild, Proffs/arkiv.

Sollefteå: Regler för a-traktorer bör vara rimliga

Sollefteå kommun har anställt två flickor för att hjälpa till med de äldre i kommunen och därmed avlasta ordinarie personal under sommaren. De har sedvanliga uppgifter som städning och umgänge, men de handlar även mat åt de äldre och transporterar detta med sin egen a-traktor. Ersättning för användandet av fordonet får de via ett kollektivavtal och det är här det kan finnas en gråzon. Sollefteå kommun vill se mer flexibilitet i regelverken.
Foto: Göran Rosengren, arkiv

Hovrätten friar DHL från brott mot beställaransvaret

Den 20 oktober fällde Helsingborgs tingsrätt DHL Freight för brott mot beställaransvaret. ”DHL har naturligtvis varit medvetna om transportörens handlande”, sade tingsrätten. Ärendet överklagade till hovrätten som nu friar DHL då det saknas tydliga tillämpningsföreskrifter i Sverige, något som aktualiserades när DSV Road också av hovrätten friades för brott mot beställaransvaret. Sveriges skärpta beställaransvar håller inte juridiskt – det har nu bevisats två gånger och några andra ärenden finns inte.