Sverigedemokraterna

Listar alla artiklar taggade med: Sverigedemokraterna

Morell (SD): ”Hur långt från verkligheten kan en regering tillåtas vara?”

Tisdagen den 18 januari hade jag en debatt i riksdagen med infrastrukturminister Tomas Eneroth. Temat för debatten var halkbekämpningen av våra vägar. Yrkesförare larmar om brister i underhållet och att vägarna är glashala. Många lägger upp filmer på Facebook där de visar hur de åker kana på isen med skorna.

Interpellation

Entreprenörers minskande intresse för snöröjning

Ännu ett vinterhalvår har gått med en vinterväghållning som lämnat mycket att önska och vinter är ännu inte slut. Detta föranleder riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att åter lyfta ämnet i en interpellationsdebatt. På svarandesidan står infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Thomas Morell i interpellation med nya näringsministern om PostNord

Riksdagsledamot Thomas Morell (SD) har vid flertalet tillfällen i interpellationer i riksdagen lyft Postnords inblandning i otillåtna och olagliga händelser, då med näringsminister Ibrahim Baylan (S) som motpart. Då har svaret varit att regeringen utgår från att ”statliga företag föregår med gott exempel”. Det ska dock tilläggas att regeringen har fört dialog med Postnord om just detta. Nu har vi en ny näringsminister i Karl-Petter Thorwaldsson (S) som har facklig bakgrund. Kommer han att svara annorlunda än föregångaren?

Thomas Morell (SD):

”Trafikverkets infrastrukturplan har stora brister”

Den 30 november presenterade Trafikverket sin infrastrukturplan för åren 2022–2033 och kritiken från olika håll har inte låtit vänta på sig. Thomas Morell: ”Man kan konstatera att planen har stora brister. Underhållsskulden kommer fortsatt att växa och man skriver i klartext att man inte kan bromsa nedbrytningen av vägnätet.”

EU röstade JA till att införa minimilöner

Sveriges regering har sedan länge stått upp för att några minilöner inom EU inte ska införas. Den ”svenska modellen” där fackföreningar, arbetstagare och arbetsgivare förhandlar om löner ska kvarstå. Peter Lundgren (SD) säger att detta är en tragisk dag för svensk arbetsmarknad och Johans Danielsson (S) sätter tilltron till att EU-parlamentet i sin helhet ska rösta ner förslaget.

Hälften av svenskarna positiva till fossilförbud till 2030 – men bara ett parti

Hälften av svenska folket är positiva till ett förbud av fossila bränslen till 2030 enligt en ny Sifo-undersökning. Men politikerna har en annan inställning. Bara ett riksdagsparti av åtta ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om förbud. Det blev tydligt på Naturskyddsföreningens pressträff för klimatet, där samtliga riksdagspartier även svarat på frågan om vilka konkreta förslag partierna har för hur Sverige ska kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

NYTT PODDAVSNITT: Därför lägger sig djurrättsaktivisterna framför lastbilarna

I En Riktig Chaufförspodd den här gången har vi träffat djurrättsaktivisten Martin Smedjeback. På andra sidan bordet sitter LRF:s Henrik Sporrong Esbjörnsson och EU-parlamentarikern Peter Lundgren, som bland annat är skuggrapportör i djurskyddsfrågor i Bryssel.

Morell (SD) om höjningen av sanktionsavgiften: ”Kaffepengar”

Sanktionsavgiften för att ha brutit mot cabotagereglerna höjs från 40 000 till 60 000 kronor. Sverigedemokraten Thomas Morell menar att det ”kan uppfattas som en kraftfull höjning”, men att det i enligt hans uppfattning ändå handlar om ”kaffepengar”.

Avsaknad av alkobommar upp till debatt i riksdagen

Trafikverket fick av regeringen i uppdrag att installera alkobommar i våra hamnar, men pandemin försvårade uppdraget. Trafikverket har föreslagit en fortsättning, men från politiskt håll är det tyst. Nu kommer frågan att aktualiseras i en interpellationsdebatt och kanske det leder till att Trafikverket får svar på sina lagda förslag till fortsättning av uppdraget.

Thomas Morell: ”Tullverket måste få ökade befogenheter”

Drogpåverkade förare som kör tunga fordon har under det senaste året hamnat allt mer i fokus. Tullverket har larmat om att de ser en ökning av drogpåverkade yrkesförare. Både inom Polisen och Tullverket höjs röster för ett högre straffvärde för drogpåverkade yrkesförare och att det behövs testutrustning ute på fältet för att effektivt kunna ertappa drogpåverkade förare. Nu vill Thomas Morell (SD) få besked av regeringen om de har för avsikt att agera skyndsamt.