Motioner

Listar alla artiklar taggade med: Motioner

DEBATTARTIKEL

DEBATT: ”SD vill renodla Transportstyrelsen”

Idag har vi lämnat in en följdmotion till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av Transportstyrelsens tillsyn. Granskningen redovisas i rapporten Transportstyrelsens tillsyn – styrning och prioritering (RiR 2022:24).
Vi föreslår att riksdagen ställer sig bakom att en extern myndighetsöversyn genomförs i syfte att renodla verksamheten till det som är myndighetens kärnuppdrag likväl som att kraftigt minska stabs-, lednings- och overheadkostnaderna.

Grubb (SD) föreslår hälsotest för äldre körkortsinnehavare

Olyckor i trafiken orsakas mest av de yngre förarna men även de äldre förarna bidrar till trafikolyckor. Inte så många gånger på grund av våldsam körning utan av felbedömningar, bristande reaktionsförmåga eller synnedsättning. Så skriver sverigedemokraten Jörgen Grubb i en riksdagsmotion i vilken han önskar att äldre körkortsinnehavare ska underkasta sig en läkarundersökning vart femte år för att fortsatt få behålla sina behörigheter.
Fordonen på bilden har inget med artkelinnehållet att göra. Foto: Proffs, arkiv

SD vill att tidsgränsen för klampning tas bort

"Likhet inför lagen är en viktig princip"

I april i år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som i huvudsak innebär att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd, klampning, kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Propositionen har sin grund i de förändringar som sker i samband med införandet av mobilitetspaketet. Sverigedemokraterna, SD, ställer sig i huvudsak bakom förslaget men vill att man samtidigt ser över tidsgränsen för klampning som idag är maximalt 36 timmar.
Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren

Nej till motion om lättare identifiering av utländska fordon

Morell (SD): ”Enda sättet att göra livet surt för busarna”

Under tisdagen sa riksdagen ja till regeringens förslag om att inrätta två nya lagar om personuppgiftsbehandling och fordonsregistrering på vägtrafikområdet. Däremot ansåg man inte att Sverige behövde gå i bräschen för att knyta ihop Europas alla fordonsdatabaser och göra dem lättillgängliga för poliser och andra som har till uppgift att kontrollera transportföretag, förare och fordon.