Martina Johansson och Mikael Larsson.

C-motion: Vill ha fler civilanställda på polisens kontrollplatser

I en motion vill centerpartisterna Martina Johansson och Mikael Larsson se en ökad samverkan ”mellan trafikpolisen och utbildade fordonskontrollanter”. De pekar på att antalet kontroller av till exempel godstransporter på väg har minskat och att förslaget innebär att "kontrollerna blir mer effektiva".

Martina Johansson och Mikael Larsson förklarar i sin motion att mängden transporter ständigt ökar i samhället. Det handlar både om långa och korta transporter och det handlar om transporter som går mellan företag och mellan företag och individer, skriver de båda.

De menar vidare att det krävs specialkunskaper för att avgöra om en transport utförs i enlighet med gällande regler eller inte. ”Det krävs att man både kan bedöma fordonets korrekta lastning, läsa av färdskrivare, kunna genomföra flygande besiktningar, kontrollera att man inte överskridit cabotagereglerna med mera”.

Lösningen för att kunna öka antalet kontroller enligt Martina Johansson och Mikael Larsson är att se till så att antalet kontrollanter ökar. Men kontrollanterna behöver inte nödvändigtvis vara utbildade poliser utan kan vara specialutbildade besiktningspersoner.

”På det sättet behöver polisen bistå med en person som kan stå för själva trafikövervakandet och invinkningen av fordonet, medan kontrollanterna kan göra kontrollerna. Detta frigör det antal trafikpoliser som krävs och kontrollerna blir mer effektiva”, avslutas motionen som Martina Johansson och Mikael Larsson önskar att riksdagen ska ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-18 13:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Motioner Trafikpolisen