Grubb (SD) föreslår hälsotest för äldre körkortsinnehavare

Olyckor i trafiken orsakas mest av de yngre förarna men även de äldre förarna bidrar till trafikolyckor. Inte så många gånger på grund av våldsam körning utan av felbedömningar, bristande reaktionsförmåga eller synnedsättning. Så skriver sverigedemokraten Jörgen Grubb i en riksdagsmotion i vilken han önskar att äldre körkortsinnehavare ska underkasta sig en läkarundersökning vart femte år för att fortsatt få behålla sina behörigheter.

Grubb förklarar att ”vid ålderns höst så sänks både syn, hörsel, uppfattning och reaktionsförmåga”.

Hans förslag är att körkortsinnehavare från en ålder av 65, genomgår en ”test av sina förmågor, syn, hörsel, uppfattning och reaktion. Detta med en intervall av 5 år för att få behålla sitt körkort”.

Johan Grubbs uppfattning är att detta skulle minska antalet olyckor i trafiken. Han poängterar att ”många äldre är mycket pigga och alerta och kommer heller inte uppleva några problem med detta”.

I motionen menar Grubb att testet bör vara gratis och statligt finansierat.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-06 15:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Hälsokontroll Motioner Trafiksäkerhet