Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren

Nej till motion om lättare identifiering av utländska fordon

Morell (SD): ”Enda sättet att göra livet surt för busarna”

Under tisdagen sa riksdagen ja till regeringens förslag om att inrätta två nya lagar om personuppgiftsbehandling och fordonsregistrering på vägtrafikområdet. Däremot ansåg man inte att Sverige behövde gå i bräschen för att knyta ihop Europas alla fordonsdatabaser och göra dem lättillgängliga för poliser och andra som har till uppgift att kontrollera transportföretag, förare och fordon.

Under tisdagen sa riksdagen ja till regeringens förslag om att inrätta två nya lagar om personuppgiftsbehandling och fordonsregistrering på vägtrafikområdet. De nya lagarna, vägtrafiklagen och lagen om fordons registrering och användning, ersätter lagen om vägtrafikregister.

Lagförslagen syftar till att modernisera den nuvarande registerlagstiftningen inom vägtrafikområdet och att anpassa den till EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Under debatten i kammaren diskuterades även en motion som lämnats in av Sverigedemokraterna.
– Vi vill att Sverige ska vara pådrivande vad gäller möjligheten för polisen att kunna göra slagningar på fordon och förare internationellt, berättar Thomas Morell (SD) för tidningen Proffs.

Det handlar alltså om möjligheten för polisen att till exempel snabbt kunna ta reda på om ett fordon som man tagit ut för kontroll har rätt nummerplåtar, att det är försäkrat och att det finns erforderliga tillstånd för transporten.
– Likaså att föraren har YKB och, inte minst, att föraren har behörighet och att han är den som han utger sig för att vara, förklarar Morell.

Motionen kan tyckas handla om en tämligen självklar sak. Att skydda samhällsmedborgare och seriösa företagare från bedragare som valt att bedriva sin tillvaro utanför lagens ramar.
– Men motionen röstades ned, säger Thomas Morell.

Varför motionen inte gick igenom, vet inte Morell, däremot anar han att okunskap om hur illa läget faktiskt är kan vara en anledning. Liksom att det finns politiker som öppet talat om för honom att man inte vill ha ett ”kontrollsamhälle”.
– De förstår inte vikten av att göra den här typen av kontroller. Det är ju alldeles uppenbart, för annars hade man ju röstat igenom vår motion, menar han.

Idag finns ett system med informationsutbyte mellan vissa europeiska länder, men långt ifrån alla är med i det samarbetet.

Sverige kan begära ut uppgifter om utländska företag, fordon och förare. Men det är ett tungrott system.
– Det går att göra vissa slagningar och det går att få vissa svar, men inte på långa vägar så som det ska vara för att kunna utföra effektiva kontroller.

Borde det inte ligga på EU:s bord att driva på för att knyta samman Europas alla databaser för att underlätta kontrollverksamheterna i medlemsländerna?
– Jodå, men det vi ville var att Sverige skulle vara pådrivande i frågan.


Thomas Morell menar att
Sverige har allt att vinna på att utveckla möjligheterna för effektivare kontroller på vägarna.
– Vi måste ha en fungerande organisation inom polisen. I den måste finnas tillräckligt med specialutbildat folk – med rätt verktyg. Så länge det inte finns, kommer de kriminella nätverken att dammsuga Sverige, förklarar Morell och räknar upp ett antal uppmärksammade fall med stulna båtmotorer och fordon.

Han menar att de kriminella ostört kan bygga upp sin logistikverksamhet eftersom de svenska myndigheterna saknar möjlighet att identifiera personerna ifråga.
– De kan ju starta upp en transportverksamhet hur lätt som helst genom att köpa en begagnad lastbil och därefter köpa registreringsskyltar och registreringsbevis på nätet. Därefter flyger man fullständigt under radarn, förklarar Thomas Morell inte utan ett visst mått av irritation i rösten.

Morell kommer däremot inte att ge upp. Buset ska bekämpas och han kommer att ta varje tillfälle som kommer för att försöka övertyga sina ”politikerkollegor” om vad fusket innebär för samhället.
– Jag kommer givetvis att göra ett omtag i frågan för det här duger inte. Man måste försöka få allmänheten att förstå vad det innebär att inte kunna göra slagningar på förare och fordon.

Han funderar på varför folk i allmänhet inte tycks förstå varför det är så viktigt att kunna identifiera personer och fordon.
– Det är ju det enda sättet för polisen att kunna sätta stopp för människor som stjäl din egendom. All kriminalitet går på gummihjul, det får vi aldrig glömma. Och det enda sättet att göra livet surt för busarna är att hålla koll på dem, avslutar Thomas Morell innan han måste avsluta samtalet för att bege sig till ett nytt möte i trafikutskottet.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-29 16:08
Kategori: Nyheter
Taggar: Kontrollverksamhet Motioner Riksdagsbeslut Sverigedemokraterna Trafikpolisen Trafikutskottet