Foto: Riksdagen. Foto: Riksdagen.

10 bästa transportmotionerna för 2023

Varje skriver riksdagsledamöter en stor mängd enskilda motioner med politiska förslag. Transportföretagen listar här tio favoriter på transportområdet som de hoppas ska bli verklighet när vi snart går in i ett nytt år som öppnar för nya möjligheter.

Ulrika Heie (C): Ökad motståndskraft för transporter.
Motionen tar upp situationen under Corona och visar vikten av tillgänglighet och ger en bild av att politiken behöver tänka och planera inför framtida kriser, inklusive behovet och betydelsen av transporter.

Motion till riksdagen 2022/23:1233 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V), p.12. Motion till riksdagen 2022/23:853 av Ulrika Heie m.fl. (C), p. 14.
Ett par olika motioner om förslag om utredning av borttagande av energiskatt på elbussar, med syftet att jämställa med kollektivtrafik som är rälsbunden.

Motion till riksdagen 2022/23:1240 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V).
För att fortsätta omställningen till hållbara transporter i kollektivtrafiken krävs ökade satsningar på elektrifiering. I den här motionen lyfts därför förslag om höjd elbusspremie.

Motion till riksdagen 2022/23:1480 av Adnan Dibrani (S).
Åtgärder för att möta kompetensbristen är mycket välkomna. Ett sätt är att införa möjligheten till CSN-lån för att bli yrkeschaufför.

En konkurrenskraftig svensk flygindustri. Motion 2022/23:1017 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD).
För att flyget ska fortsätta vara konkurrenskraftigt krävs tydliga åtgärder för en konkurrenskraftig svensk flygindustri, vilket lyfts i den här motionen.

Grön omställning av transportsektorn. Motion 2022/23:853 av Ulrika Heie m.fl. ©.
Lägre kostnader för förnybara drivmedel, inklusive för flyget, är nödvändigt för omställningen. I punkterna 13-15 lyfts flera effektiva och bra vägar för att uppnå detta.

En konkurrenskraftig svensk järnväg. Motion 2022/23:1016 av Patrik Jönsson m.fl. (SD).
För transportsystemets helhet krävs även satsningar på järnvägen. Då behövs möjligheter till snabba kapacitetshöjande åtgärder, vilket lyfts fram i den här motionen.

Introduktionsstöd för nya elektrobränslen. Motion 2022/23:1183 av Malin Larsson och Peder Björk (båda S).
Fler satsningar på nya bränslen är nödvändiga. Här lyfts ett exempel på åtgärder som skulle vara ett sätt för att driva på omställningen. Introduktionsstöd för nya elektrobränslen.

Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033. Motion 2022/23:6 av Thomas Morell m.fl. (SD, M, KD, L).
Satsningar på järnvägen bör i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik. Detta stärker jobb och tillväxt i hela landet.

Längre lastbilar. Motion till riksdagen 2022/23:1801 av Magnus Jacobsson (KD).
Om vikten av att skynda på introduktionen av längre lastbilar upp till 34,5 meter på de svenska vägarna.