Centerpartisterna Per Lodenius och Staffan Danielsson föreslår i sin motion att riksdagen snarast ser över hur villkoren för transporter på väg kan förbättras.Fotograf: Riksdagen

Centerpartister motionerar för en sundare bransch

I en motion av centerpartisterna Per Lodenius och Staffan Danielsson, föreslår de båda att riksdagen snarast ser över hur villkoren för transporter på väg kan förbättras och att riksdagen vidare tillkännager detta för regeringen.

I motionen beskriver man att man inom EU är angelägna om att ha en fungerande inre marknad, men att transporterna då också måste fungera på ett trafiksäkert och konkurrensmässigt säkert sätt.

Lodenius och Danielsson pekar på att många transporter utförs i strid med gällande lagar och regler och att de brott som polisen upptäcker, sannolikt endast utgör en mindre del av det som man benämner ”farliga transporter”. 

I motionen hänvisar man bland annat till en artikel i tidningen Proffs, där Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö säger att det finns en uppgivenhet i branschen och att Skatteverkets årliga granskning visar att åkeribranschen är den enda bransch ”där siffrorna pekar åt fel håll”.

Problemen beskrivs även ur ett socialt perspektiv. ”Förare behandlas illa och lever under hemska omständigheter kan vi inte se mellan fingrarna med”, skriver man och kräver att ”aktörer som inte följer bestämmelserna och skapar orimliga arbetsvillkor stoppas”.

För att stävja olagligheterna och de sociala problemen, avrundas motionen med ytterligare krav:

”Det finns tydliga regelverk för förares utbildning och vilotider liksom vad gäller för hur fordonen ska vara beskaffade. Det finns också regelverk vad gäller cabotage-trafik. Men det finns inte resurser och tillräckligt med utbildad personal inom exempelvis polisen för att följa upp dessa regelverk och lagar. Fler behöriga trafikpoliser med besiktningsrätt behövs ute på vägarna liksom mer kunskap inom andra berörda myndigheter”.

Här kan du läsa motionen i sin helhet!

Om artikeln

Publicerad: 2016-12-01 08:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Motioner Per Lodenius Schysta villkor Staffan Danielsson Trafikpolisen