Karin Enström (M) vill ha mobilförbud även för cyklister

Sedan drygt 1,5 år tillbaka är det förbjudet att hålla en mobiltelefon i handen när du kör motorfordon i Sverige. Syftet med lagen är att minska det trafikfarliga användandet och därigenom skydda förare och andra i dennes omgivning. Så inleder Karin Enström (M) sin motion, där hon vill att även cyklister ska omfattas av förbudet.
Karin Enström (M). Foto: Riksdagen
Karin Enström (M). Foto: Riksdagen

Karin Enström citerar trafikförordningen och berättar sedan att trafikpolisen i delar av landet menar att ”mobilsurfande cyklister är en allt vanligare trafikfara”.

Enström konstaterar att nämnda företeelse inte är olaglig ”men har blivit allt vanligare i takt med de smarta telefonernas frammarsch”. I dagsläget finns det enligt Karin Enström inte någon statistik över hur många olyckor som orsakats av mobilsurfande cyklister i Sverige.

Hon förklarar vidare att det i Nederländerna är förbjudet för cyklister att använda mobiltelefonen i trafiken från och med sommaren 2019. Enligt Transportministeriet i Nederländerna använder en av tre 21-åringar mobilen medan de cyklar.

Likaså är det i Danmark förbjudet att prata i en mobiltelefon som man håller i handen samtidigt som du kör bil, mc, moped eller cyklar. Under 2017 bötfälldes nästan 42 000 danskar och bötesbeloppet ligger på 1 500 danska kronor, tillägger hon.

Karin Enström vill med sin motion att riksdagen ställer sig bakom det hon anför, att se över möjligheterna att undersöka hur många olyckor som orsakas av mobilsurfande cyklister och tillkännager detta för regeringen. Likaså vill hon att förbudet att hålla en mobiltelefon i handen också ska gälla vid framförande av cykelfordon.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-23 11:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Cyklister Mobilförbudslagen mobiltelefon Moderaterna Motioner