SD-Motion om tryggare lastbilsparkeringar kommer att diskuteras med Trafikverket

Kronobergs Regionfullmäktige hölls i Växjö den 24 april. En av dem som lämnat in en motion som skulle behandlas, var Jeanette Schölin (SD), kanske mer känd för de flesta i branschen som ”Nette”. Hon är regionledamot och sitter i Trafiknämnden. Mötets ordförande var Britt-Louise Berndtsson (C).
Jeanette Schölin (SD).
Jeanette Schölin (SD).

Jeanette Schölin föreslår i motionen ”Tryggare Lastbilsparkeringar”, att Region Kronoberg av säkerhets- och miljöskäl samt för att minska skadade i trafiken, ska verka för att anordna särskilda parkeringsplatser för lastbilar i Kronobergs kommuner. Vidare föreslås att Region Kronoberg ska verka för att kommuner och Trafikverket samverkar för en förbättring av arbetsmiljön för yrkesförarna.

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att frågan ligger utanför Regionens kompetensområde samt att regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på uppställningsplatser för yrkestrafiken längs de större vägar kan avhjälpas.

Under sitt anförande säger Jeanette att bland annat Smålandsposten har skrivit om problemen som kringgärdar rastplatserna i Småland och att det inte enbart ett parkeringsproblem utan även en sanitär olägenhet.

Hon hänvisar till en studie gjord på Sahlgrenska Akademin på Göteborgs universitet tidigt i våras.
– Professor Joakim Larsson drar i den slutsatsen att resistenta bakterier i miljön i stor utsträckning
beror på mänsklig avföring vilket är ett av de stora problemen, säger hon.

Att Regionstyrelsen föreslår avslag på motionen med hänvisning till att frågan ligger utanför regionens kompetensområde, kommenterade Jeanette.
– Fullärd blir man aldrig är en bra fras, en ambition att söka ytterligare kunskap är en annan liksom man lär så länge man lever. Jag tackar för svaret och får låta kollegerna i kommunen driva frågan vidare, sade hon.

Hennes motion besvarades av Henrietta Serrate (S) och Sven Sunesson (C). Båda yrkade bifall till Regionstyrelsens svar.
– Jag tycker att svaret på motionen är bra och tydlig och precis som Jeanette säger är det säkert också lärorikt och det väl bra när det kan vara på det sättet att man kan driva frågor och få svar på hur arbetet går till och sådär, sade Serrate.

Mabi_2020-02


Sven Sunesson sade att
Jeanettes motion tar upp ett allvarligt område där det inte fungerar tillfredsställande och han bekräftade hur det ser ut på rastplatserna. Det kommer att äga rum träffar med Trafikverkets personal i Sydostregionen.
– I de sammanhangen kommer jag att ta med mig den här frågan för att ta upp den med dem, sade han. Även om frågan ligger på en högre nivå än så, tycker jag att på den nivå vi träffar Trafikverket, ska vi ha med fråga då den berör ett antal invånare i Kronobergs län.

Sist ut var Joakim Pohlman (S) och även han har sett det enorma antalet parkerade lastbilar.
– Men de som äger åkerierna och lastbilarna måste någon gång vara beredda att börja betala för säkra platser med toaletter och liknande, sade han.

Han lyfte att sådana platser funnits, men fått läggas ner.
– Ekipagen har istället parkerat utanför eller på andra ställen i närheten när utländska åkerier inte är beredda att betala vad den servicen kostar, sade han.

Han anser att branschen också måste ta och fundera på det då det och vara beredda att betala för den servicen som innebär att förare ska kunna leva ett normalt yrkesliv även som lastbilschaufför.

Trots avslaget är Jeanette positiv.
– Sven Sunessons uttalande visar att motionen kommer att arbeta vidare på egen hand och kan därigenom få genomslag, säger Jeanette Schölin till Proffs idag.

Vill du se debatten, gör du det här!

Mabi_2020-02

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-25 16:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Motioner Regionfullmäktige Kronoberg Sverigedemokraterna Uppställningsplatser