Belgien kritisk till del av mobilitetspaketet

Nu ansluter sig Belgien till Maltas kritik av mobilitetspaketet trots att man i stort är för reformerna. Anledningen är att Belgien är kritisk till den fyra dygn långa ”cooling off”-perioden.


Cooling off-perioden innebär att efter att tre cabotagetransporter har utförts i ett EU-medlemsland, måste fordonet lämna landet och får inte utföra nya cabotagetransporter i samma land förrän efter fyra dygn.

Belgien är ett land som har nära till gränserna till flera andra länder och vars transportföretag har rutter som passerar dessa gränser regelbundet. Fyra dygns cooling off skulle innebära en oproportionerlig börda för transportföretagen att hantera, säger de i sitt argumenterande, enligt Politico Pro.

Belgiens situation påminner om den Sverige har med de nära gränserna till Danmark och Norge. Ländernas transportföretag har även de planlagda rutter sinsemellan.

Frustrationen är påtaglig. År 2019 minskade Belgien sitt deltagande i Road Alliance, en grupp som med uppgift att bekämpa social dumpning inom vägtransportsektorn, på grund av stödet för åtgärden som Belgiens tidigare transportminister François Bellot betecknade som protektionist och sade då: ”Någonstans undrar man om detta har stöd av länder som exempelvis Frankrike för att man i huvudsak vill motverka alla transporter från länder med högre eller lägre löner”, sade han då.

Även Estland ser protektionistiska drag i detta. Malta, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Litauen, Polen och Cypern har redan överklagat, enligt domstolen.

Erik Østergaard, vd för den danska vägtransportgruppen DTL, skrev i ett yttrande i Altinget: ”Samla trupperna: Öppna inte upp reformerna i mobilitetspaketet på nytt.” Han varnade för att om en enda del av mobilitetspaketet öppnas upp, riskerar det att rasera andra, hårt tillkämpade kompromisser.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-05 10:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagetransporter Cooling Off EU Internationella Transporter Mobilitetspaketet transporter