I väntan på slutgiltig dom om var "närmast lämpliga" är, får aktörerna vända sig till Transportstyrelsen om de vill överklaga.

Trots förvaltningsrättens friande dom i Samskip Sia-ärendet:

”Business as usual” i Eskilstuna

Förvaltningsrätten gav Samskip Sia rätt i ”närmast lämpliga”, men Transportstyrelsen har överklagat domen. Under tiden fortsätter arbetet som vanligt och som vanligt fortsätter en del aktörer att göra sina egna tolkningar av ”närmast lämpliga” samt hänvisa till Samskip Sia-domen. Men för polisen är det "business as usual" och innan en slutgiltig dom kommer, måste aktörerna fortsätta att lägga tid på överklaganden.

Torsdagen den 9 september vid halv tiotiden på förmiddagen, tog yrkestrafikgruppen i Eskilstuna in ett ekipage för en rutinkontroll på rastplats Råbyhed utanför Eskilstuna. Chauffören hävdade kombitransport och visst var det så att den pågående transporten rymdes inom kombidirektivet. Men, som det ofta ändå brukar bli, landade det i ett otillåtet cabotage.

Ekipaget, såväl dragbil som trailer, bar ett holländskt bolags logotype. Dragbilen var registrerad i Ungern och hade kommit in med last från Tyskland den 2 september och lossat allt i Torslanda den 3 september.

Transporterna som gjordes därefter, hävdade åkeriet var kombitransporter inom Sverige.
– Men på samtliga frakthandlingar saknades det dokumentation på vilka kombiterminaler och hamnar det handlade om, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.
Allt i allt visade föraren upp elva frakthandlingar som alla var bristfälliga.

Föraren hade även egna anteckningar om minst fyra transporter som översteg 150 kilometer. Två var från Varberg till Trelleborgs hamn den 3 september, en sträcka på 201 kilometer. Den andra var från Trelleborgs hamn till Jönköping den 4 september och sträckan var 273 kilometer.
– När det gäller kombitrafik från sjön står det tydligt definierat att sträckan inte får överstiga 150 kilometer. Inget ”närmast lämpliga”, konstaterar Patrick Zetterberg.

De två andra transporterna involverade järnväg och den ena gjordes från Malmö till Torslanda, 246 kilometer.
– Jag tog kontakt med Göteborgs kombiterminal och det kunde konstateras att de har möjlighet att lyfta trailer från väg till tåg och vice versa, säger Patrick Zetterberg.
Den andra gjordes mellan Oskarshamn och Eskilstuna och efter kontakt med kombiterminalen i Alvesta, konstaterades det att även de kan lyfta trailers av och på tåg. Dessa uppgifter lades in i rapporten som skrevs, berättade Zetterberg.

Sedan Förvaltningsrättens dom har åkerier, vars kombitransporter landat i otillåtna cabotage, börjat hänvisa till densamma. Nu hjälper det föga eftersom Transportstyrelsen har överklagat domen. Tills en slutgiltig dom faller, fortsätter yrkestrafikgruppen att följa Transportstyrelsens vägledning och Transportstyrelsen fortsätter att överpröva ärendena.

Vad innebär det för åkerierna som beläggs med sanktionsavgifter i dessa ärenden?
– Åkerierna måste fortfarande överklaga till Transportstyrelsen om de menar att sanktionenerna är utfärdade på oriktiga grunder, avrundar bilinspektör Patrick Zetterberg.

Strax efter lunchtid var sanktionsavgiften inbetald.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-14 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotagetransporter Kombitrafik Polisen Sanktionsavgift Transportfusket