Foto: Dariusz Sbirenda.

Maut-data endast en back-up för tyska BAG

Röster höjs för att Sverige ska införa maut som man har i Tyskland och på så sätt kunna kontrollera bland annat hur mycket cabotagetrafik som utförs i landet, men informationen i maut-datan räcker inte till varför BAG i första hand måste lita till den ”smarta” färdskrivaren.

Vi stiftar återigen bekantskap med den bloggande lastbilschauffören Jan Bergrath som skriver Jans Blog vilken publiceras i nättidningen Eurotransport. Förra gången tog Jan Bergrath upp antalet cabotagekontroller. Den här gången tar han bland annat upp hur stor andel av vägtransporterna som utgörs av cabotagetransporter och om man kan använda maut-data (maut/vägavgift, tas ut på många vägar i Tyskland) för att beräkna antalet sådana transporter.

Vid kontroll av cabotage tar BAG (Bundesamt für Güterverkehr) i första hand hänsyn till den intelligenta digitala färdskrivaren. Maut-datan används endast som ytterligare sätt att belägga ett ärende.

I bloggen ställer Jan frågan om hur stor andelen cabotagetransporter är i Tyskland. Frågan om hur hög andelen cabotagetransporter faktiskt är i Tyskland, kan inte besvaras specifikt och ger upphov till upprepade debatter, även på sociala nätverk, skriver Jan.

Debatterna bygger ibland även på missförstånd och ett bra exempel på det är statistiken från maut-datan som BAG inhämtar. I slutet av oktober visade den datan en andel av 58,1 procent tyska lastbilar på de avgiftsbelagda stora vägarna, utländska lastbilar utgjorde 41,9 procent. Det är ytterligare en liten ökning från till 2020 då det var 59,9 procent tyska och 40,1 procent utländska lastbilar.

Jan Bergrath höjer dock ett varnande finger inför dessa siffror: Siffrorna får inte blandas ihop med siffrorna för hur stor marknadsandel utländska lastbilar har av den tyska transportvolymen.

Det är även här vi finner att maut-datan inte räcker till. Den inkluderar även exempelvis transittrafik såsom bilaterala transporter. I det största transitlandet i Europa blir transittrafiken sannolikt starkt representerad i maut-datan.

De bästa siffrorna fås genom BAG:s kontroller av tung trafik. I november förra året genomförde BAG de tre senaste rikstäckande prioriteringskontrollerna för att säkerställa efterlevnaden av den ordinarie veckovilan i hytten och cabotagebestämmelserna (se länk tidigare). Av totalt 1 610 fordon som kontrollerades för cabotage, rapporterades 65 lastbilar enligt BAG vilket utgör 4 procent. Dessa siffror motsäger det intryck som den tyska transportindustrin själv har om den ”upplevda” andelen illegala cabotagetransporter i framför allt Tyskland, skriver Jan.

Vill du läsa Jans Blog i sin helhet i vilken han tar upp mer i ämnet tillsammans med länkar till de olika källorna, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-05 15:32
Kategori: Nyheter
Taggar: BAG Cabotagetransporter Jans Blog Maut