Emma Berginger anser att tolkningen av närmast lämpliga omlastningsstation måste vara oberoende och lika för alla. Foto: Proffs, arkiv och Riksdagen

Emma Berginger (MP) om Samskipdomen:

”Ett regelverk som inte behöver följas blir meningslöst”

Miljöpartiets Emma Berginger har tagit del av förvaltningsrättens friande dom rörande Samskip Sia där förvaltningsrätten ger företaget rätt att själv avgöra var närmast lämpliga omlastningsstation är. ”Om företag kan bestämma helt själva var det är lämpligt att lasta om till järnväg istället för att följa reglerna i kombidirektivet, blir hela regelverket urvattnat”, säger hon.


När förvaltningsrätten valde att gå på Samskips linje med var ”närmast lämpliga” är, riktades det politisk kritik mot detta. Domen har av Transportstyrelsen överklagats och det kan bli så att domen av kammarrätten bekräftas.

Att få mer gods från väg till järnväg är något som ligger Miljöpartiet varmt om hjärtat. Hur ser de på förvaltningsrättens dom. Vi frågar Emma Berginger (MP).
– Förvaltningsrättens dom visar att EU:s kombidirektiv har flera otydligheter som gör att själva syftet, att minska miljö- och klimatpåverkan och få bättre arbetsvillkor i branschen, missas. Det är inte bra och Miljöpartiet skulle vilja se ett tydliggörande. Vi vill se att fler godstransporter på väg lastas om till järnväg och sjöfart så att delar av transporten kan med dessa kombinationer och chaufförer ska ha rimliga kör- och vilotider, säger hon.

I Samskips ärende är det tolkningen av ”närmast lämpliga” och vem som ska bestämma det, som skapar tvisten. Just nu har Samskip alltså fått gehör för sin linje.
– Reglerna behöver vara tydliga och gälla lika för alla, annars snedvrids konkurrensen. Direktivet tillämpas i yrkestrafikförordningen som anger att närmaste kombiterminal inom en radie av 150 kilometer ska användas. Inom ramen för regelverket kan självklart åkeriet själva bestämma. Tolkningen av närmast lämpliga omlastningsstation måste vara oberoende och lika för alla, säger Emma Berginger.

Ser ni några följder som kan komma om kammarrätten bekräftar den befintliga domen?
– Om företag kan bestämma helt själva var det är lämpligt att lasta om till järnväg istället för att följa reglerna i kombidirektivet, blir hela regelverket urvattnat. Det finns en risk för att det blir godtyckligt vad som ska tolkas som närmast lämplig omlastningsstation. Ett regelverk som inte behöver följas blir meningslöst. Otydlig tillämpning öppnar upp för godtycke och det är inte heller bra. Vi ser en stor risk att branschen kommer fortsätta tampas med dålig arbetsmiljö, stora klimatutsläpp och konkurrensvillkor som gynnar mer oseriösa aktörer, säger hon.

Är det aktuella ärendet något ni anser ni behöver engagera er i och på vilket sätt kan ni i så fall göra det? Hon inleder med att förklara att ett politiskt parti bör inte lägga sig i enskilda ärenden i domstol och att det är viktigt att lagstiftning och domstol är fristående och oberoende institutioner.
– Men när det visar sig att regler inte fungerar som det var tänkt, behöver vi se över systemet. Vi vill ha fungerande gemensamma regler i EU och i Sverige. Politiken ska tydligt styra godstransporterna så att de sker med bra arbetsmiljö, på ett klimatsmart sätt och med ordning och reda på vägarna, säger hon.

Emma Berginger avrundar med att lyfta att ärendet också visar svårigheten med att driva klimatomställning genom sektorsvis lagstiftning. Miljöpartiet vill öka konkurrenskraften för klimatsmarta transporter med järnväg och sjöfart på bekostnad av vägtransporter. Genom skatter, statliga investeringar i transportinfrastruktur och andra ekonomiska incitament.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-25 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotagetransporter Klampning Kombitransporter Miljöpartiet Omlastningsstation Polisen Sanktionsavgift