Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Explosionsartad utveckling

Tredjelands- och cabotagetransporter med öståkerier ökar rejält

En dansk analys av Eurostats siffror rörande antal procent tredjelands- och cabotagekörning i EU, visar en explosionsartad ökning av östeuropeiska lastbilar i den trafiken.

Vi läser i dtl.eu den 6 mars 2017, att DTL, Dansk Transport och Logistik, analyserat Eurostats siffror om tredjelandskörning och kommit fram till att den, från att år 2000 ha utgjort cirka 7,1 procent, nu har ökat till 80,2 procent 2014.

Motsvarande siffror för östeuropeiska lastbilar i cabotagetrafik i EU har stigit från 1,3 procent 2001, till 55,7 procent 2014. Samtidigt är Västeuropeiska åkerier på stark reträtt enligt DTL:s analys.

DTL:s yrkespolitiske chef Ove Holm, säger att det finns en stor osäkerhet kring särskilt siffrorna för cabotaget, men visar ändå tendensen.

Proffs har vid flera tillfällen lyft att Eurostats siffror är osäkra. Bland annat har vi tidigare intervjuat prisbelönte forskningsgranskaren prof. Dr. Erik Hofmann i Schweiz.
– Alla länders statistik finns inte tillgänglig för Eurostat eller andra som bedriver undersökningar, sade han då. Detta kan bero på bland annat att länderna vill hålla siffrorna konfidentiella och att en del av de nya medlemsstaterna i EU saknar rutiner för inrapportering av data och generellt rapporterar in för låga siffror.

Därför menade Hofmann att det är viktigt att behandla data från dessa länder, framför allt E 12-medlemsländerna, med försiktighet och skepsis. Detta pekar på att DTL:s siffror i den aktuella texten, kan vara lägre än vad de är i verkligheten om Hofmanns analys om inrapporteringen stämmer.

DTL:s Ove Holm understryker dock att cabotagekörning som utförs enligt grundtanken, är ett bra sätt att skona miljön genom reducerad tomkörning. Problemen uppstår när cabotagekörning sätts i system med vinning som enda syfte, anser han.

Han tar upp att danska chaufförslöner i Europeiska sammanhang är tämligen höga varför det aldrig blir tal om ojämn konkurrens när dessa kör utomlands, men att det omvända blir fallet när Östeuropeiska ekipage cirkulerar i Västeuropa och Danmark.

Tredjelandskörningen där exempelvis en rumänsk förare kör gods mellan Danmark och Sverige, säger han har fått stor omfattning från Östeuropeiska bilars sida. Så stor att det är helt ohållbart, menar Holm som även noterar att Danmarks näringsminister Brian Mikkelsen nyligen i en rapport om ekonomiska vinster i EU:s inre marknad, erkände att det finns områden där den marknaden inte enbart innebär en fördel, men att man kan lagstifta bort detta.

Mikkelsen sade även, enligt dtl.se, att det också finns en politisk dimension där bland annat social dumping och cabotagekörning åtefinns och att där måste politikerna slå vakt om den danska modellen.

Ove Holm på DTL ser fram emot att Kommissionen sätter fart och tar tag i de ökande problemen med den sociala dumpingen och systematiska cabotagekörningen samt tredjelandskörningen med lastbilar långt borta från hemländerna.

Om artikeln

Publicerad: 2017-03-06 17:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagetransporter Dansk Transport och Logistik DTL konkurrens