Är detta månde den bakdörr som öppnades när ministern inte hade tid att debattera transportfrågor?

Debattartikel

Inrikesministern duckar för transportfrågorna?

Den 7 juni lämnade Thomas Morell (SD) in en interpellation med anledning av den forskarstudie, Cabotagestudien, som presenterades i samband med Vägtransportfokus på Elmia den 2 och 3 juni. Enligt riksdagsordningen ska en interpellation besvaras inom två veckor vilket innebär den 21 juni i det här fallet. ”Jag kan ha en viss förståelse för att statsrådet har mycket att stå i, men att fördröja svaret till den 9 september är inte acceptabelt”, säger Thomas Morell.


Anledningen till interpellationen är den svidande kritik mot regeringen som framförs i Cabotagestudien. Forskaren Henrik Sternberg är tydlig i sina kommentarer kring studien, ”Det finns ingenting mer vi kan ta fram längre i form av bevismaterial” och ”I dagsläget finns inte något som fungerar som det ska för att få ordning och reda på vägarna”.

Låt oss backa bandet till valrörelsen 2014 när Anders Ygeman (S) var inbjuden av åkarna för att beskriva hur socialdemokraterna skulle agera vid en eventuell valseger. Svansföringen var naturligtvis hög och det utlovades satsningar på trafikpolisen och det skulle klampas på riktigt. Alla med minsta insikt i transportnäringens situation vet vad som skett sedan dess – ingenting! I varje fall inget av värde i kampen mot den osunda och olagliga trafiken, det visar forskarstudien tydligt.

När studien presenterades den 2 juni, framgick det med all önskvärd tydlighet att regeringens evinnerliga tjat om kraftfulla insatser föll platt till marken. Plötsligt fanns ingenting kvar bakom alla vackra ord. Det var pinsamt tomt och visade egentligen bara att regeringen största prestation sedan 2014 var tomt snack utan substans.

I de senaste debatterna har man rundat alla frågor genom att hänvisa till den utredning som regeringen beställt om den framtida kontrollverksamheten och man har helt enkelt inte velat svara på relevanta frågor. Utredningen i sig är tämligen urvattnad och ger inga konkreta svar på de behov som finns för att lösa situationen. Vi lämnar utredningen därhän så länge för det finns anledning att återkomma till den längre fram.

Just nu befinner sig den svenska åkerinäringen i en situation där regering inte lyckats på någon punkt i kampen mot den oseriösa och olagliga trafiken. Den största prestation som regeringen lyckat med, är att skryta och ägna sig åt innehållslöst tomprat i sju år. Det är pinsamt! De kan inte på något sätt undkomma ansvar genom att säga att de inte såg det komma, ty det är många i branschen som har påtalat situationen gång på gång.

Det är en prestation att misslyckas så kapitalt när all nödvändig information bokstavligt talat ligger mitt framför näsan. Varför har man inte satt sig in i problematiken bättre? Är det av ointresse eller förstår man inte hur verkligheten utanför regeringskansliet fungerar?

Alla med minsta kunskap om tingens ordning, vet att den olagliga trafiken omgärdas av annan kriminalitet såsom insmuggling av narkotika, alkohol, vapen, ammunition och mycket annat. I andra riktningen åker dyrbart stöldgods ut ur landet för flera miljarder årligen. Tullen varnar för att de upptäcker allt fler förare från utländska aktörer som kör drogpåverkade. En direkt följd av att det i Sverige är fritt fram att bryta mot lagstiftningen om man har en utomnordisk bostadsadress.

Regeringen klarar inte av att se sambandet i hela den kedja av brott som finns knuten till den olagliga trafiken, en brottslig verksamhet som påverkar hela vårt samhälle. Tidigare har regeringen kunnat avfärda kritiken med att oppositionen alltid klagar på regeringspartiet.
Nu är det bevisat genom en oberoende forskningsstudie att kritiken varit befogat och har varit helt korrekt. När så en av riksdagens ledamöter ställer en interpellation i ämnet väljer regeringen att fly fältet med svansen mellan benen – ett svaghetstecken.

Jag kan förstå att man vill fullfölja den utredning som gjorts om den framtida kontrollverksamheten, även om utredningen är sagolikt urvattnad. Däremot begriper jag inte varför regeringen inte omedelbart sätter in resurser för att stärka den befintliga kontrollverksamheten. Alldeles oaktat hur den framtida kontrollverksamheten ser ut, måste nyrekrytering och utbildning påbörjas redan nu.

När man väl bestämts sig för hur kontrollerna ska organiseras, flyttar man över verksamheten i sin helhet. Är det något som forskarrapporten satt fokus på, är det behovet av att rekrytera och utbilda ny kontrollpersonal. Inte ens det behovet greppar regeringen, utan man försvinner ut i skuggorna med svansen mellan benen.

Det är ett gigantiskt svek mot hela den seriösa transportnäringen och regeringen visar öppet sitt ointresse att lösa problemet. Det har sagts många gånger förr, men nu är det än tydligare – regeringen saknar svaren på de problem som finns inom transportnäringen och man visar, utan omsvep, att man inte bryr sig!

Thomas Morell, riksdagsledamot
Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-11 11:30
Kategori: Debatt
Taggar: Cabotagestudien Cabotagetransporter EU Kombitrafik Olagliga Transporter Socialdemokraterna Sverigedemokraterna