Alla insatser – stora som små – är viktiga

Jag har nog skrivit det förr, men faktum är att det faktiskt känns som att det äntligen händer något i ?maktens korridorer? vad gäller problemen i vår bransch. Klockan är ju förvisso redan fem över tolv, men om man nu bara lyckas komma fram till något bra sätt att angripa problemen, får vi absolut se på det hela med positiva ögon. Kanske kan det ?rädda livet? på en del av de seriösa åkerier som idag kämpar för sin överlevnad.

Ibland måste orden vägas på guldvåg

De flesta vet att det finns en knivlag som innebär att det inte är tillåtet att bära kniv på allmän plats. Många tycker att lagen är bra. Vi vill slippa att riskera möta knivbeväpnade människor precis som vi vill undvika revolvermän. Det ligger i sakens natur att en liten dispyt till exempel i trafiken lätt kan trappas upp om vapen finns lättillgängliga i stridens hetta. Kniven är ett väldigt farligt närstridsvapen och föranleder lätt dödligt våld om den kommer till användning. Att munhuggas vid en palaver efter en trafikincident eller olycka kan vara illa nog och bör definitivt inte förvärras av att kniv kommer med i bilden.

Lagstiftningen om Tillsynen av kör- och vilotider har 1200 anledningar att förändras

Många ägnar dyrbar tid till överklaganden

Sedan den 1/11-2011 ska Trafikverket enligt 2 kap 11§ i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom trafikområdet ta ut en årlig avgift på 500 kronor för tillsyn av kör- och vilotider. Tanken med lagstiftningen är att den som belastar kostnaden också betalar avgiften.
Det var dock inte tänkt att fordon som omfattas av undantaget i lagstiftningen ska betala den årliga avgiften. Undantag är exempelvis småföretagare som har ett servicefordon eller fordon inom jordbruksnäringen.