Oscar Törnqvist, vice vd på InterEast.

InterEast: ”Olaga cabotage måste stoppas”

Dåliga arbetsvillkor och osäker arbetsmiljö för chaufförerna, och en snedvriden konkurrenssituation. Det är följderna av olaga cabotage ? när utländska åkerier gör mer än tre inrikestransporter i Sverige inom loppet av en vecka utan tillstånd. Detta skriver logistikföretaget InterEast i ett pressmeddelande nu på morgonen.

I årets budget avsätts 75 miljoner kronor under tre år för att motverka olaga cabotage inom transport- och åkerinäringen i Sverige.
– Det är ett positivt steg framåt att regeringen avsätter medel för att hindra olaga cabotage men det räcker inte, nu börjar det viktiga arbetet med att ta fram en tydlig åtgärdsplan för hur det ska stoppas. De företag som fuskar, utnyttjar sina chaufförer genom dumpade löner och sämre sociala villkor för att konkurrera ut den svenska åkerinäringen. Det är ett samhällsproblem, säger Oscar Törnqvist, vice vd på InterEast.

Olaga cabotage är ett växande problem i den svenska transportbranschen och nu har regeringen avsatt 25 miljoner kronor per år under tre år för att utveckla Polisens kontroller av cabotagetransporter.
– Regeringens budgetpost är absolut ett bra första steg men det viktigaste är hur resurserna kommer användas. Det behövs fler riktade cabotagekontroller på våra stora europavägar som utförs av personer med rätt kompetens, det är där det olaga cabotaget sker. Det är också viktigt att arbetet resulterar i en långsiktig plan och inte bara en enstaka budgetpost och en punktinsats som ebbar ut efter 2020.

I företagets pressmeddelande menar man vidare att de företag som ägnar sig åt olaga cabotage inte följer Sveriges lagar och regler gällande löner och arbetsvillkor för chaufförerna, för att på så sätt kunna pressa priserna. InterEast jobbar målmedvetet för att stävja olaglig cabotagekörning.
– Vi värnar både om svensk åkerinäring och om att alla som är verksamma i branschen ska ha samma rättvisa arbets- och säkerhetsvillkor, oavsett om det handlar om en svensk, polsk eller rumänsk chaufför. Olaga cabotage är både en fråga om sned konkurrens men framförallt att människor utnyttjas. Det måste bara stoppas, säger Oscar Törnqvist.

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-18 08:54
Kategori: Nyheter
Taggar: InterEast Lagstiftning Olaga cabotage Trafikpolisen