Det ska vara schysta villkor - men inte till vilket pris som helst.

Schysta villkor blev för dyrt – för kommunen

Schysta villkor i upphandlingar är ett aktuellt ämne inom alla grenar av transportbranschen, tunga fordon som lätta. Stockholms stad beslutade i år att kräva schysta villkor när resor skulle upphandlas, men när anbuden kom in avbröts upphandlingen med motiveringen att det blev för dyrt.

Den aktuella upphandlingen som pågått under 2016, rör sig om persontransporter av i första hand funktionshindrade som ska till skolan eller till andra verksamheter.

I år beslutade Stockholms stad att kräva schysta villkor när resor upphandlas och bland kraven som ställs, återfinns begränsad arbetstid för de anställda jämte rätt till semester och minimilön.

När anbuden kom in, backade man för siffrorna och avbröt processen. Det blev för dyrt.

Proffs kontaktar Christer Edfeldt, chef på Serviceförvaltningen i Stockholms stad. Räknade ni inte med att kostnaderna skulle bli högre när ni bestämde er för att upphandla enligt schysta villkor?
– Inte direkt, säger han. I den här upphandlingen skulle det ingå som ”en pilot” det vi kallar schysta villkor och vi misstänkte väl att det skulle bli lite dyrare anbud, men inte i den omfattningen.

Edfeldt menar att de dyrare anbuden framför allt har att göra med ökade krav på en del andra områden, bland annat kvalitetskrav, vilka de insåg skulle bli kostnadsdrivande. Själv har han inte varit med och diskuterat om kraven på schysta villkor i sig skulle öka kostnaderna. Men, de krav du talar om, finns ju i schysta villkor.

Betyder det att ni ställde högre krav än vad som behövdes enligt de villkoren?
– Schysta villkor är ju bara en del av det hela, säger han. Det finns en massa andra saker också som exempelvis förarkontinuitet, trafiksäkerhet, uppföljning av uppdragen och liknande.

När de fick in anbuden och såg på vilken nivå de låg, utvärderades dessa och man fick sätta sig ner för att analysera vad det var som drev upp kostnaderna.
– Nivån var mycket högre än vi haft anledning att räkna med och så höga att det inte var ekonomiskt försvarbart, förklarar han.

Nu gör ni om upphandlingen med en enklare variant och vad är det då ni kommer att pruta på i den?
– Den frågan kan jag inte svara på nu innan upphandlingen börjar igen, säger Edfeldt.

Vi omformulerar frågan och undrar istället om det är hans bedömning att kraven som ställs i schysta villkor, är det som varit kostnadsdrivande.
– Nej, i vår analys av vad som drivit upp kostnaderna så är det inte det här med schysta villkor något som i sig har varit kostnadsdrivande. Det har varit andra saker som fått priset att öka, avslutar Christer Edfeldt.

Processen har satts igång och omfattar tre entreprenörer som får lämna anbud. Staden kommer att fatta beslut snabbt och tiodagarsluckan för överklagande från förlorande anbudsgivare, har tagits bort.

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-21 12:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Schysta villkor Stockholm stad Upphandling