Kommissarie Erling Andersson.Fotograf: Göran Rosengren, arkivbild

Kommissarie Erling Andersson:

Polisens cabotagetolkning bygger på önskemål om mer ”verkstad”

Transportstyrelsens nyligen publicerade tolkning av kombi- och cabotagetransporter fick många att höja på ögonbrynen. Tolkningen skiljer sig på åtminstone en väsentlig punkt från polisens och kan komma att innebära att en stor del av de transporter som hittills har rapporteras för olaga cabotage, i framtiden kan hamna på åklagarens bord ? som olaga yrkesmässig trafik.
Men vems tolkning är rätt? Enligt kommissarie Erling Andersson har ingen fel.

I fredags publicerade vi en artikel angående Transportstyrelsens tolkning av bland annat kombi- och cabotagetransporter.

En av dem som deltog i den slutgiltiga handläggningen av vägledningen, är före detta trafikpolis Mattias Andersson som genom sina år som trafikpolis, torde vara väl insatt i hur verkligheten ser ut.

Idag arbetar han som utredare på Transportstyrelsen. Hur stor betydelse menar du att Transportstyrelsens tolkning av tillfällighetsbegreppet kommer att ha för ökad genomslagskraft för stävjandet av olagliga cabotagetransporter?
– Syftet med vägledningen är att Transportstyrelsens medarbetare ska ha ett stöd i hur Transportstyrelsen tolkar regelverken kring cabotage- och kombitransporter, säger han.

Vägledningen är således till för internt arbete och vad konsekvenserna blir av den, får framtiden utvisa, säger han. Transportstyrelsens tolkning av tillfällighetsbegreppet, kan leda till att fler cabotageärenden istället blir olaga yrkesmässig trafik som då istället hamnar hos åklagaren. Huruvida Åklagarmyndigheten av i dag kan hantera dessa fall effektivt, säger han är en fråga för Åklagarmyndigheten.

Vore det inte bättre om Förvaltningsrätten fick avgöra innebörden av tillfällighetsbegreppet?
– Vägledningen redovisar Transportstyrelsens tolkning och den kommer självklart att prövas av Förvaltningsrätten vid ett eventuellt överklagande, säger han.

Kommer ni att gå igenom de cirka hundratalet cabotageärenden som kommit in till Transportstyrelsen, för att utröna om sanktionsavgifter utdömts på felaktiga grunder och om så skett, ska då staten betala tillbaka pengarna till alla?
– Praxis inom Transportstyrelsen är att myndigheten inte har öppnat tidigare avgjorda ärenden när ny tolkning finns. Skälet är att vid tidigare prövningar, med den erfarenhet och tolkning som gjordes då, var besluten korrekta. Utifrån den erfarenhet myndigheten har nu, har ny tolkning gjorts. Förutsättningarna är därför annorlunda nu jämfört med tidigare, avslutar Mattias Andersson.

Kommissarie Erling Andersson har cirka 30 års erfarenhet av tunga fordonskontroller. Han har också varit med och tagit fram polismyndighetens motsvarighet till Transportstyrelsens vägledning. Andersson påminner om att olaga yrkesmässig trafik är ett grövre brott än olaga cabotagetrafik med fängelse på straffskalan, men att det politiska inspelet var en önskan om mer ”verkstad”, vilket polisen haft för ögonen i sin vägledning.

Den stora skillnaden mellan vägledningarna ligger i tillfällighetsbegreppet, men Erling Andersson understryker att Transportstyrelsen inte gjort en felaktig tolkning, bara en annan sådan.
– Om vi på plats inte kan bevisa olaga yrkesmässig trafik, ser vi på det som finns framför oss, exempelvis kan det i alla fall vara ett olagligt cabotage, men vi ska om möjligt pröva om det går att döma för olaga yrkesmässig trafik, säger han och tillägger att man vill ha domar från Förvaltningsrätten, tingsrätt och hovrätt.

Transportstyrelsen har, enligt Erling Andersson, gjort en snävare tolkning, varför fler ärenden kan komma att bli olaga yrkesmässig trafik som hamnar hos åklagaren. Finns det inte en risk att ärenden läggs ner av åklagaren istället för att ge potentiella domar?
– Det kan jag inte uttala mig om, säger han. Jag kan emellertid säga att det finns en anledning till att vi använder olaga cabotage.

Han säger att både Transportstyrelsen och polisen tycker att de olika lagstiftningarna är otydliga och inte harmoniserar med varandra och att man dessutom blandar både böter och sanktionsavgifter för samma brott där beställaren får böter och transportföretaget får sanktionsavgift.

Som det ser ut i dag, hanterar två myndigheter samma brott och samma brott belastas med två olika straff.
– Det är det som nu stöter på patrull. Vi kan göra ett uppdrag åt Transportstyrelsen, som vi gör i dag med cabotagetransporterna och som fungerar, men ska man gå vidare med beställaransvar, kommer plötsligt åklagaren in i bilden vilket blir lite underligt, tycker han och avslutar med att han hellre ser att samma myndighet har hela ärendet från början.

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-24 15:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Kombitrafik Tolkning Trafikpolisen Transportstyrelsen