Krönika i juletid

Endast några dagar återstår nu av det här året, 2011. Det känns som att de flesta delarna av transportbranschen gått hyfsat i år även om ett nytt stort orosmoln under en tid tornat upp sig i horisonten.
I det här numret har vi bland annat gjort en rundringning till de aktörer i branschen som säljer lastbilar på den svenska marknaden, för att lyssna lite hur de spår att framtiden ska te sig. Det tråkiga ämnet till trots, verkar det ändå finnas en ganska tydlig strimma hopp hos dem.

Hur ska ett uppmärksammat och djupt tragiskt trafikmål rättsligt sluta?

Riksåklagaren kämpar vidare och har överklagat Göta hovrätts dom i målet till Högsta domstolen. Hovrättens påföljdshöjning från 2 år och 4 månaders fängelse till 2 år och 6 månader är otillräcklig enligt riksåklagaren. Jag instämmer helt men även om Högsta domstolen skulle släppa upp målet och pröva det, kommer utfallet aldrig att motsvara vad den allmänna rättsuppfattningen eller ? vad folk i allmänhet ? anser vara rimligt.  Nå, vad gäller målet då?