DEBATTARTIKEL

IT-teknik ska stävja fusket

(M): ”Den olagliga yrkestrafiken ska lagföras”

Det ska vara ordning och reda på de svenska vägarna. Allt för ofta blir seriösa åkerier utkonkurrerade av yrkestrafik som bryter mot svenska lagar och regler. I Moderaternas plan för ett starkare Sverige vill vi att tillväxten ska komma hela Sverige till del.

Åkerinäringen bidrar till jobb och tillväxt i hela landet. För att värna branschen och ge likvärdiga konkurrensvillkor på våra vägar föreslår Moderaterna att rättsvårdande myndigheter ska få tillgång till nya elektroniska hjälpmedel för att kunna övervaka olaglig yrkestrafik.

Riskerna för utländska åkerier att bli lagförda för brott mot exempelvis reglerna kring cabotage eller kör- och vilotider är små. I allt för stor utsträckning förekommer det även att utländska åkare kör under omänskliga arbetsvillkor. Det utgör en fara för både förarna och medtrafikanterna.

Lagar och regler måste gälla inom åkeribranschen. Därför föreslår Moderaterna bland annat att 2 000 nya poliser utbildas och anställs. Vår satsning på fler poliser i kombination med ny teknik som ger myndigheterna möjlighet att övervaka olaglig yrkestrafik skulle väsentligt förbättra situationen på våra vägar.  

Genom att systematisera övervakningen av den olagliga yrkestrafiken och införa ett krav på en GPS-mottagare eller en transponder i varje utländsk lastbil som kör in och ut ur Sverige kan schysta arbetsvillkor tryggas samtidigt som lagar och regler upprätthålls.

Rättsvårdande myndigheter kommer också att kunna använda informationen från övervakningsutrustningen för att lagföra brott mot cabotage och kombitrafik när det blir möjligt att spåra varje enskilt fordons färdväg. Dessutom kan utrustningen hjälpa till för att lösa transporter av stöldgods då man kan binda lastbilen till färdvägen.

Vi ser gärna att kravet på bättre digital övervakning också införs på EU-nivå för att få bort den olagliga yrkestrafiken. 

Frågor om övervakning är svåra eftersom förslagen alltid måste vägas mot den personliga integriteten och lagarnas upprätthållande och efterlevnad. I just det här fallet ser vi dock att fusket är så pass utbrett att nya hjälpmedel behövs. 

Moderaterna vill fortsätta att bygga vidare på det viktiga arbetet med att stävja olaglig yrkestrafik som den tidigare Alliansregeringen startade med bland annat införandet av alkobommar och klampning av olaglig yrkestrafik. På senare tid har vi även föreslagit en översyn av polisen samlade trafikarbete och att de trafikpoliser som snart går i pension ersätts med nya.

Våra förslag skulle göra verklig skillnad i vardagen för Sveriges 63 000 lastbilschaufförer genom att brottsligheten och den olagliga konkurrensen skulle få svårare att komma undan lagen. Förhoppningsvis inser även regeringen allvaret i frågan och stödjer våra förslag.   

Ska åkerinäringen fungera och finnas kvar i Sverige måste den ha likvärdiga konkurrensvillkor och samhället måste ta krafttag mot den olagliga yrkestrafiken. Med en digital övervakning av yrkestrafiken kan lagar och regler upprätthållas samtidigt som skatter och avgifter kan drivas in.

Vårt mål är att ingen åkare ska köra under omänskliga arbetsvillkor och att ingen lastbil ska kunna lämna landet utan att ha gjort rätt för sig.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot i Trafikutskottet

Edward Riedl (M)
Riksdagsledamot i Trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-18 19:28
Kategori: Debatt
Taggar: Kombitrafik Moderaterna Olaga cabotage Trafikövervakning Trafikpolisen