Fotograf: www.apmterminals.com

APM tar på sig ansvaret för hamnkaoset

På Port 4 i containerterminalen i Göteborgs hamn, upplever nu åkerier, chaufförer och hamnarbetare en frustration utan dess like med historiskt långa väntetider som går ut över bland annat ekonomi vilket skapar stress och dåligt humör.

Mycket av den kritik Proffs får ta del av från de drabbade, lämpar sig inte helt att återge i text, men gemensamt är att allt pekar på APM Terminals AB som ansvariga för situationen.

APM tog över driften 2012 och har hittills investerat över 800 MSEK i den nödvändiga uppgraderingen som av förklarliga skäl har påverkat kunderna.

Köer har funnits innan, även om det under sommaren har fungerat rätt bra, men den gångna veckans köer har dock överträffat allt.
– Vi har investerat i ett nytt terminaloperativsystem, NAVIS, som ska optimera flödena och ge bättre planering, effektivitet och bättre kundservice, förklarar kommunikationsansvarig Katrin Lemming på APM.

Hon säger att NAVIS används av cirka 70 procent av världens alla terminaler, men att man här nu är i en inkörningsperiod och det har upptäckts ”buggar” i systemet som orsakar väntetider på ibland så mycket som fem timmar.

Väntetiderna kostar åkerierna stora summor pengar när bilarna inte kan användas effektivt. Utan intäkter blir det svårt att betala avtalsenliga löner i en redan utsatt bransch.

Bland de drabbade åkerierna finns Mattsson Åkeri AB i Göteborg som har mycket av sin trafik på Port 4 och man är uppriktigt sagt förbannad på APM:s nonchalans.
– Vi har löpande kontakt med dem, men de lyssnar inte tillräckligt på oss, säger Jan-Olof Mattsson.

I samband med att NAVIS skulle införas, var man på utbildning och redan då, men även senare, har Mattssons och andra påtalat att det finns problem med systemet som måste åtgärdas innan det sätts igång. Men han säger att det inte hörsammades och nu har detta hänt.

Kristian Lindberg på Mattsson Åkeri, ger en förenklad förklaring på problemet med att hamnen använder NAVIS medan åkerierna använder TERMPoint och att dessa system ska kommunicera med varandra.
– När vi exempelvis aviserar containers kvällen innan, verkar systemen inte ha talat med varandra eftersom på morgonen har vi containers som inte är tullade eller på andra sätt inte är aviserade. Och då uppstår väntetider, säger han.

Senast förra veckan pekade Mattssons ut huvudproblemen för APM och fick sedan besked på att dessa åtgärdats, men Kristian säger att problemen fortfarande finns kvar.

APM har gått ut i media med att deras kunder, bland annat åkerierna, är för dåligt utbildade i systemet och därför bidrar till köerna. Kristian avfärdar det som osanning. Att APM:s vd Henrik Kristensen dessutom nyligen i en intervju med Sveriges Radio P4, betecknade problemen som ”ringa”, bidrog inte till ett förbättrat klimat mellan parterna.
– Vi måste snarast sätta oss ner öga mot öga för att reda ut allt och se till att problemen löses omgående, säger Mattsson.

Han anser inte att kunderna ska stå för de ökade utgifterna väntetiderna medför och kontaktade APM:s driftschef Morten Brühl.
– Jag har begärt en faktureringsadress dit jag kan skicka fakturorna på dessa extra utgifter, men han har inte återkommit, säger Mattsson. 

Proffs tar kontakt med Brühl och frågar om mejlet, men han hänvisar direkt till Lemming. Avslutningsvis frågar vi Katrin Lemming hur länge till detta ska pågå och om de förstår hur allvarlig situationen är för dem som drabbas.
– Vi känner stor sympati med åkerierna och deras chaufförer och har en löpande dialog med dem. Vi arbetar dygnet runt, hårdare än någonsin, med ett globalt team för att lösa systemfelen, men kan i dagsläget inte säga exakt när vi åter är i normal drift, säger hon.

Vem menar ni är ytterst ansvarig för de ständiga köerna och bristen på bland annat grensletruckar?
– Naturligtvis är det APM Terminals som är ansvariga för de köer som uppstått och vi arbetar fokuserat på att öka maskintillgängligheten genom utökat antal servicetimmar även utanför normal arbetstid, avslutar Katrin Lemming.

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-19 16:32
Kategori: Nyheter
Taggar: APM Terminals Göteborgs hamn Kaos Mattssons Åkeri Port 4 Väntetider