Debattartikel

PostNord-ekipage klampas och avviker utan betalning

Ännu en gång hamnar ett av Postnords ekipage i fokus när det stoppas av trafikpolisen och ännu en gång klampas ekipaget. Denna gång avviker dessutom ekipaget efter upplåsning utan att sanktionsavgiften betalats. Detta har föranlett riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att ta upp händelsen med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S).

Det är inte första gången regeringen får svara på frågor som rör det statliga Postnord när företaget begått överträdelser av olika art. Denna gång handlar det om att föraren av den polska dragbilen som stoppas i Eskilstuna, har tagit sin ordinarie veckovila i hytten på Postnords terminal i Danmark.

När dragbilen efter 36 timmar låses upp, avviker ekipaget från platsen utan att sanktionsavgiften betalats.

I inledningen av sin interpellation, hänvisar Thomas Morell till den senaste artikeln om Postnord med citatet ”Den 13 april ser de en rumänsk dragbil med en dansk trailer som ligger i omkörning på E20. Ekipaget tas in och kontrollen visar att den nordmakedonska föraren haft en ordinarie veckovila i hytten i Danmark.
– Den otillåtna veckovilan har tagits på speditörens terminal i Danmark och efter att föraren ringt sin chef vill han inte prata mer så just nu står ekipaget klampat i väntan på sanktionsavgiften om 20 000 kronor, avslutar Björn Thunblad.”

Enligt uppgift från säkra källor är det ännu en gång som Postnord har hamnat i polisens nät. Klampning och sanktionsavgift blev resultatet.

Thomas Morell fortsätter: Just när jag författar denna interpellation får jag besked om att klampen blivit upplåst efter 36 timmar och ekipaget har avvikit utan att betala sanktionsavgiften.

Det är inte första gången detta sker och jag vill därför återigen ställa en fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.
”Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att ett statligt bolag efterlever den gällande lagstiftningen och att överträdelser som i fallet ovan inte återupprepas?”

Så avslutar Thomas Morell sin interpellation.

Vi har sökt Postnord för att få veta hur man arbetar för att säkerställa att åkerierna man använder bereder förarna möjlighet till ordinarie veckovila utanför hytten, men har ännu inte fått något svar.