Debattartikel

Transportfientlig politik gör Sverige fattigare

Den politiska enigheten kring att trygga goda förutsättningar för transporter har förändrats. Skenande drivmedelspriser och skatter på skatter gör det svårt för såväl företag som privatpersoner. ”Vänsterpartierna misstänkliggör de som nyttjar bilen eftersom det går stick i stäv med deras syn på hur samhället ska organiseras och fungera”, säger Niklas Wykman (M) i sin debattartikel.

Niklas Wykman fortsätter: Sverige har stor nytta av det välstånd som till stor del bygger på framgångsrika industrier och företag långt utanför de större städerna. Det har länge funnits en relativt bred politisk enighet i Sverige om att trygga goda förutsättningar för transporter, en levande landsbygd och att inte äventyra förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Men något har hänt under de senaste åtta åren.

Bördorna på dem som är beroende av bilen och transporter har vuxit drastiskt. Svenska bensin- och dieselpriser är de högsta någonsin. Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige det högsta dieselpriset i världen. Regeringen har sedan den tillträdde år 2014 successivt höjt skatten på bensin och diesel med flera kronor per liter. Sedan år 2014 har även fordonsskatterna höjts kraftigt. Regeringens drastiska utökning av reduktionsplikten har bidragit till att priserna har skjutit i höjden.

Trots att hushållen, företagen och jobben pressas hårt av priserna, har Socialdemokraterna inte fått nog. De har länge försökt att införa en skatt på avstånd, en kilometerskatt. Nu har regeringens utredning precis presenterat förslag på en sådan skatt för lastbilar. Med en kilometerskatt kommer Sverige att förlora arbetstillfällen och export. Såväl svenska hushåll som miljön är förlorare på att produktion och jobb flyttar utomlands. Dessutom kommer det innebära högre priser i butikerna, på framförallt livsmedel, inte minst på landsbygden.

Regeringens planer på en kilometerskatt riskerar att bli ytterligare ett dråpslag för Sverige. När regeringen lägger straffskatt efter straffskatt på att färdas med bil och att resa, är det en risk för hela ekonomin. Frågan om att införa en kilometerskatt borde därför läggas i papperskorgen.

Det är inte bara familjer och företag som är beroende av bilen som jagas av Socialdemokraterna och Centerpartiet. De har drivit opinion för att misstänkliggöra alla som flyger, såväl i jobbet som privat. Införandet av flygskatten har slagit hårt mot flygförbindelser i stora delar av landet. Att ställa bilen, avstå från jobb eller ställa in utlandssemestern slår hårt mot hushållen till obefintlig nytta för miljön.

Det är inte så länge sedan som svensk politik dominerades av idéer om hur vi ska göra Sverige till ett bra land att leva i med stark ekonomisk tillväxt, fler i arbete och ett effektivt arbete för att reducera utsläpp samtidigt som sammanhållning i hela landet värnas. Den agendan har tyvärr bytts ut mot försök att skuldbelägga människor som inte lever på det sättet vänsterpartierna vill. Ett skuldbeläggandet som sker främst genom straffskatter på människor och företag.

Vänsterpartierna misstänkliggör de som nyttjar bilen eftersom det går stick i stäv med deras syn på hur samhället ska organiseras och fungera.

Hela vårt samhälle med vägar och städer är anpassade efter transporter och resor med bil av goda skäl. Bilens utveckling har lagt grund för jobb, tillväxt och gjort Sverige rikare och mer sammanhållet. Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut, men den kan inte ersätta bilen för stora delar av befolkningen.

Skatten på drivmedel behöver sänkas, reduktionsplikten bör vara på EU-gemensam nivå, fordonsskatterna bli lägre och idén om en kilometerskatt bör överges helt. För att det här ska bli möjligt behöver Sverige få en ny regering.

Niklas Wykman (M)
Skattepolitisk talesperson