Att bo i lastbilshytten längre tider passar inte alla och alla har inte möjlighet att välja. Foto: Läsarbild och hyttbilden från Polisen region Nord. Att bo i lastbilshytten längre tider passar inte alla och alla har inte möjlighet att välja. Foto: Läsarbild och hyttbilden från Polisen region Nord.

Snabb lagföring fungerar bra – men inte med alla EU-länder

Redan när halva vecka 15 gått, har yrkestrafikgruppen i Östersund redan fullt upp. Under söndagen tar de in ett ekipage som kommer att bli stående länge. Ärendet aktualiserar även vikten av att inte varna för trafikkontroller eftersom man aldrig vet vem man möter där ute. Och hur fungerar det nya arbetssättet med snabb lagföring som ska förkorta tiden mellan gärning och straff?

Ekipaget är polskt och så även föraren. Ganska snart fattades det misstankar om att föraren är påverkad av någon form av drog varför ett snabbtest görs och det visar positivt för cannabis (THC). Därmed tas föraren med för ytterligare provtagning.

Det visar sig sedan att åkeriet inte berett föraren möjlighet att ta sin ordinarie veckovila utanför hytten varför företaget påförs en sanktionsavgift om 20 000 kronor för det. Att sova i lastbilshytten är något många förare har gjort i alla tider och för en del passar det bra, men inte för alla. Kanske ännu sämre för dem som inte har ett val. I det aktuella fallet är miljön inne i hytten allt annat än städad.

Förutom nämnda brister har förarens körkort tidigare återkallats och han misstänks därför även för olovlig körning.

Efter provtagning och förhör är föraren fri att gå i väntan på blodprovsanalysen och påföljderna. Åkeriet ordnar hotell till föraren och Polisen förser honom med frukt, smörgås och rent vatten eftersom han inte har några pengar. Situationen gör att ärendet hanteras enligt snabbare lagföring.

Även när sanktionsavgiften betalats låser man inte upp klampen. Föraren ska nämligen invänta en annan chaufför som ska ta över ekipaget och då ska han få åka med hem. Så länge en ny förare inte har anlänt, sitter klampen kvar.

Nu väntar man på analyssvaret av blodprovet och därefter ska fallet avgöras i Tingsrätten både gällande drograttfylla och olovlig körning. Även om ärendet behandlas som så kallad snabb lagföring, kan det dra ut på tiden.

Snabb lagföring har man exempelvis i Stockholm använt på prov i snart ett år och sedan mars i år har även region Nord börjat använda sig av det. Snabb lagföring fungerar bra på till exempel olovlig körning, drog- och rattfyllor samt liknande ärenden och om det är en svensk medborgare kan ett ärende vara klart på ett par veckor.

I detta fallet är föraren polsk medborgare som förvisso kan representeras av ett ombud i tingsrätten i Sverige men, EU-medlemsstat till trots, har det tidigare visat sig vara inte helt okomplicerade att få ut information rörande Polens medborgares körkortsbehörigheter. I det aktuella fallet hoppas man givetvis att informationen ska komma snabbt, men i annat fall får det dras i långbänk med åklagare och översättningar.

Ekipaget låstes upp på eftermiddagen den 21 april när en ny förare kommit till platsen som kunde ta med sig den körkortslöse föraren hem och nu återstår att se om föraren och företaget faktiskt kommer att få stå till svars för sina gärningar.