Foto: Heidi Bodensjö/Proffs arkiv. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs arkiv.

Schenker: ”Åkeriet kommer att ersättas”

Ett fall av otillåtet cabotage stoppas i Eskilstuna och åkeriet pekar på speditören, men när Transportstyrelsen fattat sitt beslut klampas fordonet. Nu har ärendet fått ett för åkeriet positivt avslut, men de övriga överträdelserna, fortkörning och olöst vägvinjett, har föranlett en konstruktiv dialog mellan speditören och åkeriet.

Den 8 september gör föraren av det estländska dragbilsekipaget en omkörning som kommer att bli kostsam för såväl föraren som åkeriet. Det landar i fortkörning, en obetald vinjett samt otillåtet cabotage. Åkeriet pekar på att det är speditören som gjort fel i planeringen och försatt dem i denna situation.

När Transportstyrelsen i samband med polisen har fattat sitt beslut om sanktionsavgift, är det med hos transportstyrelsen åkeriet måste överklaga. I väntan på sanktionsavgiften, klampas fordonet.

Eftersom åkeriet utpekar Schenker som skyldig till att ha missat i planeringen, tar vi kontakt med Schenker i Sverige som berättar att åkeriet kontaktade Schenker i Estland direkt i samband med händelsen.
– Vi vill först och främst poängtera att vi är besvikna över att detta har hänt. Schenker i Estland har ett gott samarbete med det aktuella åkeriet.

I det här specifika fallet har Schenker i Estland konstaterat att den mänskliga faktorn, i form av en planeringsmiss, ligger till grund för cabotageöverträdelsen. Man arbetar med kontinuerlig informationsdelning och utbildning, både inom Schenker och gentemot åkerierna för att säkerställa att alla parter vet vad som gäller.
– Det är oerhört viktigt för oss att vi och alla våra samarbetspartners följer de regler och lagar som finns. Med anledning av det inträffade kommer vi komplettera med ytterligare informationsinsatser, säger Schenker.

En planeringsmiss har gjorts av Schenker i Estland, hur kommer man att agera gentemot åkeriet?
– Vi kommer att ersätta åkeriet för vad de lagt ut, säger Schenker.

Förarens övriga böter omfattas inte av detta.
– Det förs en konstruktiv dialog med åkeriet avseende de övriga punkterna, avslutar Schenker.