Efter telefonkontakt med DB Schenker skickar vi frågor och inväntar nu deras svar. Efter telefonkontakt med DB Schenker skickar vi frågor och inväntar nu deras svar.

Fortkörning, obetald vinjett och otillåtet cabotage

Att köra om en omålad polisbil i för hög hastighet kan leda till att man blir stoppad vilket i sin tur öppnar dörren för att andra oegentligheter ska avslöjas. Den aktuella omkörningen blir dyr för såväl föraren som åkeriet som pekar på DB Schenker. Nu väntar vi på DB Schenkers svar om händelsen.

Den 8 september är tunggruppen i Eskilstuna på väg till en plats där de ska bistå en annan polisgrupp i Åkers Styckebruk, men på vägen dit i sitt omålade fordon hamnar de bakom en lastbil.
– Bakom oss har vi också en annan lastbil och när vi är på väg att köra om gör den bakomvarande lastbilen detsamma varpå vi får avbryta vår omkörning, säger bilinspektör Patrick Zetterberg som beslutar att även den lastbilen ska tas in på parkeringsfickan där kollegorna står.

Efter att de hjälpt kollegorna kontrollerar de det estländska ekipaget de tagit med sig och det landar i ett otillåtet cabotage. Under kontrollen står föraren i kontakt med åkeriet.

Åkeriet har enligt kontrollanterna synpunkter på det otillåtna cabotaget eftersom de menar att det är Schenker som försatt dem i denna situation. Det är emellertid inget polisen kan göra något åt.

I väntan på garantier från Schenker att de ska betala sanktionsavgiften, klampas ekipaget.
– När väl ett ärende har godkänts av Transportstyrelsen är det med dem åkeriet och eller speditören får ta upp saken, säger Zetterberg.

Förutom det misstänkt otillåtna cabotaget är inte heller vägvinjetten betald och dessutom har föraren kört för fort.
– Totalsumman för dessa överträdelser landar, efter straffrabatt, på 3 750 kronor, säger Patrick Zetterberg.

Föraren betalar böterna på plats och dragbilen byts ut mot en annan som inte har förverkat sin möjlighet att köra cabotagetrafik i Sverige.

Efter telefonkontakt med DB Schenker skickar vi våra frågor om händelsen och deras svar kommer att publiceras senare.