PostNord: ”Att åkeriet betalade är inget erkännande”

När Eskilstunas tunggrupp tar in en bulgarisk dragbil med en Postnordtrailer vid Malmköping den 6 september, slutar det med både böter för föraren och en sanktionsavgift för åkeriet. Åkeriets rapportering om händelsen till Postnord skiljer sig väsentligt från polisens redogörelse.

Bilinspektör Patrick Zetterberg som utför kontrollen, konstaterar att åkeriet kör mycket för Postnord. Den bulgariske föraren är anmäld utstationerad i flera länder eftersom denne kör i internationell trafik.

Det framgår att föraren haft en ordinarie veckovila i Tyskland och Zetterberg frågar på vilket sätt han tagit den.
– Han svarar ”i lastbilshytten”. Vi visar då regelverket från mobilitetspaketet som rör den ordinarie veckovilan och genom Eurolex kan vi göra det på förarens eget språk. Föraren konstaterar att ”vad skulle han göra”, säger Patrick Zetterberg och tillägger att under kontrollen står föraren i telefonkontakt med åkeriet.
De 20 000 kronorna i sanktionsavgift för överträdelsen betalas inom en timme.

Det blir även personliga böter om 1 500 kronor för föraren som har kört för fort och Zetterberg frågar sig varför det statliga Postnord fortsätter att använda sig av åkerier som inte klarar att uppfylla de grundläggande kraven för körningar och förarnas väl och ve.

Vi kontaktar Postnord för att fråga om de känner till händelsen.
– Ja, vi känner till incidenten eftersom åkeriet har informerat oss. Enligt uppgift menar åkeriet att föraren har tagit sin veckovila i en inkvartering som är förenligt med gällande lag och åkeriet avser därför att få ärendet provat av Transportstyrelsen, säger Postnord.

Att sanktionsavgiften betalades på plats var för att åkeriets fordon inte skulle klampas.
– Att avgiften betalades ska inte ses som ett medgivande om överträdelse av regelverk, enligt uppgift från åkeriet, avslutar Postnord.