PostNord

Listar alla artiklar taggade med: PostNord

Foto: Martin Barraud / Descartes

Descartes:

Viktigt att svensk e-handel är lyhörda för att inte tappa kunder

För första gången på fem år är ett utomeuropeiskt land, Kina, de svenska e-handelskonsumenternas förstahandsval när de handlar från utlandet. Detta rapporterar Postnord i sin E-barometer för första kvartalet 2024, som publicerades i maj. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar rapporten utifrån ett transport- och logistikperspektiv och betonar vikten av att svensk e-handel är lyhörda för konsumenternas behov, för att inte riskera att tappa kunder.
Vi var på plats när Postnord i ett samarbete genomförde en riktad insats för utbildning av personer utan svensk bakgrund. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs/arkiv.

Tyska folkhögskolan erbjuder yrkesspråkkurser

Bristande språkkunskaper, inte minst bland chaufförer i internationell trafik, kan få negativa konsekvenser. Många förare är stationerade i länder inom EU där tyska, engelska och franska är gångbara språk, men om föraren endast kan sitt eget modersmål och möjligen ryska, kan det uppstå problem med såväl förståelsen av fraktdokument samt kommunikation när en olycka inträffar. I Tyskland satsar man på yrkesspråksundervisning för bland annat yrkesförare. Även i Sverige har det gjorts riktade insatser.