Thomas Morell i interpellation med nya näringsministern om PostNord

Riksdagsledamot Thomas Morell (SD) har vid flertalet tillfällen i interpellationer i riksdagen lyft Postnords inblandning i otillåtna och olagliga händelser, då med näringsminister Ibrahim Baylan (S) som motpart. Då har svaret varit att regeringen utgår från att ”statliga företag föregår med gott exempel”. Det ska dock tilläggas att regeringen har fört dialog med Postnord om just detta. Nu har vi en ny näringsminister i Karl-Petter Thorwaldsson (S) som har facklig bakgrund. Kommer han att svara annorlunda än föregångaren?

Postnord fortsätter att förekomma i våra artiklar och senast klampades en bulgarisk transportör som körde inrikes för Postnord. Anledning var att föraren tagit en ordinarie veckovila i hytten vilket är otillåtet och ger en sanktionsavgift om 20 000 kronor för varje sådant tillfälle.

Den händelsen har föranlett Thomas Morell att ställa en fråga till den nya näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson (S). Thomas Morell hoppas att Thorwaldsson med sin fackliga bakgrund inom LO, ska ge bättre respons på frågan än föregångaren Ibrahim Baylan.

I sin interpellation skriver Thomas Morell att återigen figurerar Postnord i tidningsartiklar i samband med osund transportverksamhet. Tidigare har det varit fråga om otillåten cabotagetrafik, den här gången är det fråga om otillåten veckovila i fordonet.

Han fortsätter; Den 20 december 2021 publicerades artikeln ”Två av tre ekipage klampas för veckovila” i tidningen Proffs. I artikeln kan man läsa följande: ”Den andra dragbilen är polskregistrerad och körs av en polsk förare. Föraren uppger att han ”kör inrikesgods för Postnord och att han varit tvungen att ta en ordinarie veckovila i hytten i väntan på att få körning förra helgen.”

Gång på gång figurerar ett av statens bolag i sammanhang där det är fråga om otillåtna transporter. Postnord rapporteras i sammanhang där det är fråga om brottslig verksamhet eller social dumpning och det är inte acceptabelt. Hade det varit fråga om ett enstaka tillfälle kunde det betraktas som ett misstag. Tyvärr har det statliga bolaget Postnord vid flera tillfällen rapporterats befinna sig i situationer där polisen rapporterar otillåtet cabotage eller, som i senaste fallet, felaktig ordinarie veckovila.

Den yrkesmässiga godstrafiken omgärdas av ett omfattande regelverk för att säkerställa sund konkurrens och sjysta villkor inom branschen. Därför är det synnerligen allvarligt när ett statligt bolag figurerar i medier om att brott mot regelverket förekommer.

Med anledning av detta vill Thomas Morell fråga näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:
”Vad avser ministern att göra för att säkerställa att statliga bolag följer den gällande lagstiftningen inom transportnäringen?”

Nu återstår alltså att se om Karl-Petter Thorwaldsson med sin fackliga bakgrund kommer att hantera frågan annorlunda än föregångaren Ibrahim Baylan.