Åkeriet som har cirka 200 fordon, kan inte regelverken som gäller för transporterna de utför. Krone är inte misstänkta för något brott. Åkeriet som har cirka 200 fordon, kan inte regelverken som gäller för transporterna de utför. Krone är inte misstänkta för något brott.

Åkeriet: Vilka dokument krävs för att köra kombitrafik?

Kvällspasset för Västerås yrkestrafikgrupp bjuder på blandat innehåll. Ett litauiskt åkeri ber bilinspektören förklara vilka dokument som krävs för att köra kombitrafik. Ägaren till ett svenskt bil- och släpekipage vet inte om han ska höra hemma i Polen eller i Sverige och vad har han för körkort - om han ens har ett?

Under kvällspasset måndagen den 27 november tar bilinspektörerna Tommy Roos och Jonas Nordin med sig en personbil in på kontrollplats Karleby. Bilen är mycket smutsig och det går inte alls att läsa registreringsskylten. Dessutom ser bilen lite väl sänkt ut för att slippa undan en besiktning, men det slutar med att föraren får rengöra ljus och nummerplåt innan fortsatt färd.

Den första dragbilen trafikpolis Ylva Frohm tar in är från Litauen med en dito trailer.
– Ekipaget drog till sig vårt intresse genom att köra ganska fort och körde om flera andra tunga ekipage. När kontrollen påbörjas märker vi ganska snart att det lutar åt ett lite större ärende, säger Jonas.

Föraren är från Moldavien och pratar främst ryska, men kunde göra sig lite förstådd på engelska.
– Vi får två tjocka buntar med fraktsedlar för november och december. Det är i alla fall ordning och reda på alla fraktsedlarna som också låg i datumordning, säger Jonas.
På frågan om var föraren tillbringat sina ordinarie veckovilor, är svaret ”i hytten” och föraren förstår att det nog innebär att det blir problem.

Medan Jonas Nordin tar hand om cabotagedelen av kontrollen, tittar Ylva Frohm på kör- och vilotiderna.
– Kör- och vilotiderna uppvisar en hel del brister och vägavgiften är obetald samt att bältet är knäppt runt ryggstödet och har alltså inte använts under körning, säger Jonas.
Därmed är böter för föraren ett faktum och ganska snart måste en rysk tolk kontaktas för att reda ut allt.

Föraren får redogöra för hur han har kört och i vilken ordning fraktsedlarna ska ligga. Fraktsedlarna är bland de bättre, det enda som saknas är tiden han levererat godset, men det är ändå ganska lätt att se vilken väg han kört.
– I hans redogörelse finns en transport han kört från Göteborg till Norge den 22 december. Sedan har han kommit tom tillbaka in i Sverige den 23 december. Samma dag kör han en trailer från en terminal i Göteborg till en kund i Göteborg, en inrikestransport med andra ord. Därefter är han lite julledigt och kopplar en ny trailer den 27 som han ska till Bro med och den stoppar vi, säger Jonas.

Det framkommer att han har haft två ordinarie veckovilor i hytten á 20 000 kronor per gång i sanktionsavgift och det blir 60 000 kronor i sanktionsavgift för otillåtet cabotage. Då företaget har nästan 200 fordon uppstår inga problem med att ta ut maxbeloppet för veckovilorna. Utöver sanktionsavgiften får föraren böter på 5 000 kronor för hastighetsöverträdelse, körning utan bälte, körtidsöverträdelse under ett dygn samt obetald vägavgift.

Nu är det dags att tala med en representant för åkeriet och denne säger först att föraren måste tas på bar gärning för veckovilorna i hytten, men Jonas upplyser honom om att regelverket säger att det är företaget som ska bevisa var föraren tagit sin veckovila varpå saken är slutdiskuterad. Mer diskussion blir det om det otillåtna cabotaget.

Åkeriet säger först att föraren bytt någon trailer. Förklaringen är svår att ta till sig.
– Jag sade att förarens redogörelse stämmer bra överens med alla fraktsedlar, men då kommer åkeriet på att transporten som gjorts från Göteborg till Göteborg var så kort att den skulle räknas som en kombitransport. Jag förklarar att dokumentationen inte är tillräcklig för det varpå han frågar vad det krävs för dokument för att köra kombitrafik, säger Jonas som åter ställs inför ett åkeri som inte har kunskaper om de regelverk som gäller för den trafik de utför.
Även om transporten skulle räknats som en kombitransport, har föraren endast rätt att göra en nationell transport i Sverige inom tre dagar från att han levererade den internationella transporten i Norge och återvände tom in till Sverige.

Företaget betalar inom en timme och föraren betalar böterna på plats. Därefter får han ställa av trailern och lämna kontrollplatsen. En ny dragbil kommer på förmiddagen dagen efter.

Nästa tunga ekipage som stoppas är en svensk lastbil med släp som är skrivna på en privatperson. Det är ägaren själv som kör.
– Det är körförbud på både bil och släp, lastbilen är avställd och oförsäkrad och föraren saknar giltigt körkort när vi gör en slagning på fordonen. Han har bott i Sverige ganska många år, men förstår bara lite svenska och genast blev det väldigt rörigt här med, säger Jonas.

Åter kontaktas en tolk, denna gång en polsk sådan som översätter att föraren/ägaren har ett polskt
åkeri. Han har försökt få in den svenska bilen på det polska gemenskapstillståndet. Lastbilen är importerad från Polen från början.
– Han har uppenbarligen svårt att bestämma sig om han ska höra hemma i Sverige eller Polen, säger Jonas Nordin.
Han har även förlustanmält sitt nuvarande körkort, men om det gällde det polska eller det svenska förblir oklart.

Har föraren svenskt eller polskt körkort?
– Vi kan konstatera att han åtminstone har haft både svenskt och polskt körkort. Det var inte helt enkelt att utreda på plats om han verkligen har körkort varför en anmälan kommer att upprättas och föraren blir då misstänkt för olovlig körning, säger Jonas som tillägger att det inte är helt lätt att få svar från Polen om deras medborgare har körkort eller inte.

Vart föraren är på väg med ekipaget, förblir också oklart.
– Först säger han att han ska till Polen för att hämta sitt körkort. Känns lite onödigt att köra med en tom lastbil och släp bara för att hämta ett körkort. Sedan säger han att han ska till Stockholm för att besikta ekipaget. Vad som hände med ekipaget när vi slutar för kvällen vet vi inte, men jag tror inte han står kvar där nu, avrundar Jonas Nordin.