Sanktionsavgiften är betalad, men åkeriet förlorar sin körning för DB Schenker i hela Europa. Foto: Proffs/arkiv.

”Smitarens” sanktionsavgift betalad

DB Schenker: Vi avbryter samarbetet med åkeriet i hela Europa

36 timmars klampning i väntan på att en sanktionsavgift ska betalas in har inte alltid den avskräckande verkan det borde ha. Att man ”smiter från notan” så snart klampen låsts upp och polisen har lämnat platsen, sker emellanåt. Vad som däremot är mindre vanligt är att den som smitit från notan sedan kontaktar polisen och vill betala, men nu har det emellertid hänt igen.

Den 17 juni i år klampas ett annat ekipage. Så snart klampen efter 36 timmar låstes upp, försvinner ekipaget, men påträffas senare hos godsmottagaren. Godsmottagaren reagerar snabbt och kontaktar det företag som sköter deras transporter och kort därefter kontaktar åkeriet polisen och vill betala sanktionsavgiften.

Det är så ovanligt att ingen förväntade sig att det nu aktuella ekipaget som smet från notan, skulle göra detsamma. Vi hade fel, men precis som bilinspektör Daniel Ferm säger i artikeln om ”smitaren”, så är det viktigt att fler engagerar sig.

Transporten utfördes för DB Schenker i Lettlands räkning. Vi kontaktar förutsättningslöst DB Schenker i Sverige som genast reagerar och inleder efterfrågningar. Det tar inte mer än ett dygn innan Schenker återkommer, det vill säga den 18 november.
– Vi har nu fått klart för oss vad som hänt. Sanktionsavgiften kommer att betalas in under dagen. Vi, DB Schenker, accepterar inte att våra leverantörer bryter mot de lagar och förordningar som finns och kommer därför att avsluta vårt samarbete med detta åkeri omgående i hela Europa, skriver DB Schenker Sverige.

Att sanktionsavgiften är inbetalad har bekräftats. Åkeriet har rätt att överklaga sanktionsavgiften till Transportstyrelsen om de anser att beslutet är felaktigt.

Bilinspektör Daniel Ferm är både förvånad och glad.
– Det känns bra att det blev rätt. Det ska inte löna sig att vänta ut klampningstiden och tro man kommer undan. Det är bra att klampningstidens begränsning uppmärksammas. Det hade varit så mycket enklare och tydligare om klampen fått sitta kvar tills företaget gör rätt för sig, avrundar Daniel Ferm.

För att fler ska kunna engagera sig i dessa ärenden krävs att godsmottagaren, speditören eller andra i transporten inblandade, får vetskap om det inträffade. Så är långt ifrån fallet, men de gånger så sker, låter reaktionerna inte vänta på sig. Är det möjligt att Schenkers öppenhet om att de agerade kan starta en trend?