Gods

Listar alla artiklar taggade med: Gods

Volymrekord för Helsingborgs Hamn

Nu visar 2021 siffror att containervolymerna överträffar rekordåret 2019:s volymer. Den totala volymen gods sjöledes ökade med över 300 000 ton och antal TEU ökade med 1 000 enheter. Även konventionellt styckegods visar rekordsiffror jämfört med 2019 och färjetrafiken har gjort en stark återhämtning mot fjolårets siffror, speciellt inom gods och lastbilstrafiken.

Aditros moderbolag Posti Group köper Veddestagruppen

Aditro Logistics moderbolag Posti Group och ägarna till logistikföretaget Veddestagruppen har tecknat ett avtal där Posti Group förvärvar hela aktiekapitalet i Veddestagruppen AB. Veddestagruppen ägs av PEQ Invest och medlemmar i företagsledningen. Efter slutförd affär kommer Veddestagruppen integreras med Aditro Logistics, Posti Groups svenska dotterbolag. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

Enklare att välja hållbara leveranser vid e-handel

E-handeln har ökat kraftigt det senaste decenniet. Samtidigt är det svårt för konsumenter att välja klimatsmarta leveranser vid e-handelsköp. Regeringen ger nu Trafikanalys i uppdrag att med hjälp av Konsumentverket föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handel. Trafikanalys ska dessutom om möjligt föreslå åtgärder för att minska klimatpåverkan från e-handelns transporter.

Stigande efterfrågan på samma dag-leveranser

Undersökningar gjorda av hemleveransspecialisten ParcelHero i Storbritannien avslöjar att 56 procent av nätkunderna anser att alternativet för leverans samma dag är viktigt. Den andelen har stigit med 33 procent från år 2020. Exakt hur motsvarande siffror i Sverige ser ut, framgår inte.

Allt fler tyska chaufförer har migrationsbakgrund

Författarna till en tysk studie analyserar hur utbredd förekomsten av migranter och flyktingar är på den tyska arbetsmarknaden. Studien är gjord av Friedrich-Ebert-Stiftelsen och gör gällande att det många lastbilschaufförer har migrationsbakgrund och att Tyskland inte längre kan klara sig utan dessa. Hur ser det ut i Sverige?

Axcel investerar i DANX

Danx meddelar att Axcel kommer att gå in som ledande investerare i bolaget. Axcel är en investeringspartner baserad i Norden som kommer stötta Danx att ta nästa steg i sin framgångsrika tillväxtresa. Parallellt har Axcel investerat i Carousel som är ett distributionsföretag inom servicelogistik med bas i Storbritannien. Visionen är att genom de båda företagens unika styrkor, skapa en starkt positionerad in-night logistikpartner för hela Europa, med fortsatt tillväxtambition.

Brister bland budfirmor som levererar hemkört

Idag är det lätt att, åtminstone i våra städer, få pizzan, burgaren eller annan mat levererad ända fram till dörren. Det är emellertid inte lika lätt att utröna huruvida företaget som kör hem maten behöver ha trafiktillstånd och vilotidsbok eller kanske inte någotdera. Och vem är det mottagaren betalar – pizzerian, budfirman eller budfirmans förare? Vi sätter fokus på två företag som levererar mat, men som har helt olika upplägg.

För tredje året i rad

Scania Sverige marknadsledare 2021

2021 blev ytterligare ett starkt år för Scania Sverige AB. För tredje året i rad är Scania marknadsledande på tunga lastbilar med hela 44,8 procent av försäljningen.

Sandahls växlar upp med ny koncernledning

Sandahls gör stora satsningar på att stärka positionerna inom deras två huvudområden Logistik och Entreprenad, inte minst inom det viktiga hållbarhetsområdet. Exempelvis har de ambitionen att nå kraven på minskning av fossila bränslen redan till 2025, istället för lagstadgade 2030. Likaså ska vi 2030 ha nått de mål som lagen stadgar 2045.

Debattartikel

Gott nytt år var det ja, men blir det verkligen så?

Ett år har passerat och ett nytt år har startat, så långt är det rätt, men inte något nämnvärt längre tyvärr. Det må vara ett nytt år då man hoppas att saker och ting ska bli bättre än det som varit, men starten som detta nya år börjat med, känns mer som en början till slutet för svensk industri.