Ulric Långberg, transportpolitisk ansvarig på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag. Ulric Långberg, transportpolitisk ansvarig på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag.

Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag:

”Att förare ska ha svenska löner när de kör i Sverige, är viktigt”

Ulric Långberg betonar att: ”Även om ny lagstiftning gör det möjligt att lättare kontrollera att transporterna håller sig inom lagstiftningen, är det avgörande att vi får en tillsynsorganisation som Sverige kan vara stolta över.” Sveriges Åkeriföretag vill hålla ihop regeringens förslag på ny lagstiftning tillsammans med en ny, dedikerad organisation för tillsyn av trafiken.

I förmiddags presenterade vi regeringens lagförslag i enlighet med införandet av EU:s mobilitetspaket. Där berättar Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö om att Sveriges åkeriföretag under många år sett hur delar av svensk åkerinäring varit kraftigt ansatt av osund konkurrens, men att man nu gläds över att många problem som man pekat ut för regeringen, har vunnit gehör.

Den nya lagstiftningen är efterlängtad. Ulric Långberg är transportpolitisk ansvarig på Sveriges Åkeriföretag och han konstaterar i de internationella förhandlingarna så blev det inte helt som vi i Sverige ville.
– Men det är trots allt hyfsat med tanke på hur öststaterna agerade vid omröstningarna, säger Ulric Långberg.

För Sveriges del så lyfter ministern fram i pressmeddelandet att man avser att det inte ska gå att hävda att man kör kombitransporter när det egentligen är (otillåtna) cabotagetransporter som utförs. Sveriges Åkeriföretag har i många år hävdat att grundförutsättningarna för kombidirektivet varken finns längre eller ens försöks efterföljas. Kombidirektivet innehåller bland annat krav på dokumentation från hamn- och järnvägsmyndigheter innan transporten påbörjas.
– Den dokumentationen saknas i många fall och utan den går det ju inte att leva upp till kombidirektivet. Så det är bra att det nya lagförslaget avser åtgärda (stoppa) att olagliga kombitransporter kan utföras, säger Ulric Långberg.

Den viktigaste delen menar Ulric Långberg är den om förarnas löner när de kör i Sverige.
– Förslaget att förare ska ha svenska löner när de kör i Sverige, undantaget internationell- och transittrafik, är nog den viktigaste delen för att få ordning ur en social- och konkurrensaspekt, säger han vidare.
Han vill dock betona – och det måste verkligen betonas – att även om ny lagstiftning gör det möjligt att lättare kontrollera att transporterna håller sig inom lagstiftningen, är det avgörande att vi får en tillsynsorganisation som Sverige kan vara stolta över.

I klartext säger Ulric Långberg att det redan idag behövs en dedikerad trafiktillsyn med fler kompetenser än poliser och bilinspektörer.
– Att bara slumpvis stoppa fordon efter väg når ju inte så långt med att komma åt den planerade och olagliga åkeri- och speditionsverksamheten. Det behövs nog både spaning och kartläggning var de olagliga flödena och uppläggen finns, säger han.

Därför vill Sveriges Åkeriföretag gärna hålla ihop de nya förslagen på lagstiftning med en ny dedikerad organisation för tillsyn av trafiken som också är på remiss till sista september.
– Lägger man ihop dem så ser det ljusare ut än på länge i dessa frågor, avrundar Ulric Långberg.