Sveriges Åkeriföretag

Listar alla artiklar taggade med: Sveriges Åkeriföretag

Mats Gagner är en av åkarna som drabbas av Trafikverkets långa beslutstider. Foto: Mats Gagner.

Sveriges Åkeriföretag om dispenser för specialtransporter

Trafikverkets långa beslutstider för dispenser är problematiska för åkerier som utför specialtransporter. När Trafikverket införde ett system för dispensansökan vid namn Trix blev livet lättare för de aktuella åkerierna, men i dag fungerar det inte särskilt bra. ”Trafikverket har ändrat sin process och organisation för att handlägga ärenden. Man handlägger i turordning och har delat upp det i ärendekategorier”, säger Peter Svensson på Sveriges Åkeriföretag.
Foto: Tommy Holl, arkiv

Så ska Trafikverket bli bättre på vinterväghållning

Your Image Description
När Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och Trafikverkets ansvariga chefer för vägsystem och underhåll nyligen träffades på ett dialogmöte lyftes den senaste vintersäsongens massiva kritik från åkerinäringen. Enligt SÅ är Trafikverket ”insiktsfulla” över att vinterväghållningen inte fungerat som förväntat.
I ett mejl till tidningen Proffs berättar SÅ om en rad konkreta åtgärder som Trafikverket redan idag har vidtagit – och sådant som man kommer att vidta i framtiden.

Aditro Logistics certifierat för Fair Transport

Transporternas klimatpåverkan spelar roll och transporter är en viktig punkt i omställningen till ett hållbart samhälle. Fair Transport är hållbarhetscertifiering för åkeriföretags arbete och utveckling vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Samtliga certifierade företag redovisar öppet deras arbete och redogör sin utveckling inom dessa områden. Alla certifierade företag blir löpande granskade av en oberoende tredjepartsgranskning och på så sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med uppsatta krav och kriterier.