Foto: Roger Ogemar

Fel färdskrivare blev omständlig historia för bulgarisk åkare

Grundläggande för att få påbörja en cabotagetransport, är att hela den inkommande internationella lasten först måste lossas innan lastning kan påbörjas. Detta visar sig fortfarande inte fungera smärtfritt hos en del speditörer och åkare. Och om ett fordon har fel sorts färdskrivare, blir det inte sällan en dyr historia.

På morgonen onsdagen den 26 februari, är Västerås yrkestrafikgrupp på väg in på kontrollplatsen i Sala då en bulgarisk dragbil självmant rullar in bakom dem och stannar.

Bilinspektör Roger Ogemar får en magkänsla som säger att han bör kontrollera ekipaget.
– Dokumenten visar sig inte stämma helt med vad färdskrivarbladen säger, berättar Ogemar.
Det uppstår en diskussion med föraren, som även är åkaren, varpå ytterligare fraktsedlar plockas fram en efter en. När väl alla fraktsedlar presenterats, faller bitarna på plats och inget brott mot cabotagereglerna har begåtts.

Däremot är fordonet registrerat första gången den 15 november 2006, alltså 6 månader efter att kravet på digital färdskrivare börjat gälla i Europa. Eftersom fordonet på platsen är utrustat med en analog färdskrivare, blir det stopp på platsen. Vi har tidigare skrivit om ett liknande ärende.

Den fortsatta undersökningen visar att fordonet importerats till Bulgarien från Nordmakedonien som var ett år senare med att införa kravet på digital färdskrivare.
– Det betyder att samtliga färdskrivarbesiktningar är icke godkända efter att fordonet har blivit registrerat i Bulgarien då de även där kräver digitala färdskrivare, förklarar Roger Ogemar.
Mannen informeras om att han måste ställa av trailern tills en ny färdskrivare har monterats. Dragbilen lotsas därefter in till Västerås för att ombesörja bytet av skrivare.

Samtidigt som detta pågår, vinkas ett polskt ekipage in en bit söderut i höjd med Sala. Här visade dokumenten att den inkommande internationella lasten inte lossats helt innan nytt, nationellt gods hade lastats på.
– Föraren uppgav att han hade lastat två poster i Tyskland varav den ena lossats i Norrköping varefter nationellt godset ställts på som skulle lossas på samma plats i Umeå som det kvarvarande internationella godset, berättar Roger Ogemar.

Detta renderar i en sanktionsavgift om 40 000 kronor för otillåtet cabotage då reglerna säger att den internationella transporten måste vara till fullo avlastad innan en nationell transport får företas. Sanktionsavgiften betalas inte av åkeriet utan istället av speditionen som åtagit sig transporten.

Tillbaka till den bulgariske åkaren med färdskrivarproblemen som skulle kosta runt 20 500 kronor om han fick en ny färdskrivare monterad här. Åkaren ville istället ordna så att en begagnad färdskrivare från Bulgarien skickades hit för montering, men inget företag ville montera en sådan då de inte kan vara säkra på att den inte är manipulerad.
– Ett annat alternativ var att en ny färdskrivare skickades från Scania i Bulgarien direkt hit till Scania, säger Roger Ogemar.

Åkaren räknade även på det och sedan på kostnaderna för att transportera dragbilen till Bulgarien. Vad landade detta i?
– Nu har vi klampat dragaren i Västerås, omhändertagit alla dokument och åkaren har rest hem för att lösa det ekonomiska kring färdskrivaren. Han kommer att höra av sig när allt är löst, avrundar bilinspektör Roger Ogemar.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-02 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Färdskrivare Klampning Polisen Sanktionsavgift Transportfusket Västerås